Nødmeldetjeneste

– SOS Alarm klarer ikke oppdraget sitt

Publisert Sist oppdatert

Hver dag risikeres pasientsikkerheten når pasienter feilbedømmes av SOS-operatører. SOS Alarm har ikke de ressurser eller den kompetanse som kreves for å gjøre en sikker ambulanseprioritering, skriver sykepleier Per-Anders Nordström som nå forlater SOS Alarm i Dagens Samhälle.
Tilsvar: Sverige trenger trygghetsnavet SOS Alarm
Etter fire år som sykepleier på SOS Alarm har jeg kommet til den konklusjon at SOS Alarm ikke har de rette ressursene eller kompetansen til å klare de kravene som samfunnet krever av en moderne ambulanseprioritering.
Som sykepleier jobber man daglig hardt for å finne de pasientene som blir feilvurdert av SOS-operatører, som ikke trenger å ha helseutdanning, og som derfor kan vente farlig lenge på ambulanse - til tross for livstruende tilstander.
Dessverre snakker man som helsepersonell for døve ører når man påtaler at manglene i vurderingene kommer av utilstrekkelig medisinsk kunnskap.
At SOS Alarm ikke henger med i utviklingen blir tydelig i eieren SKL:s ytring til den forrige 112-utredningen i 2013: «Det er sentralt at nødmeldetjenesten er vel integrert i den øvrige helsekjeden. En ønskverdig utvikling er at helsetjenesten på en mer effektiv måte kan bruke alle sine tilgjengelige ressurser for å håndtere oppdrag som kommer via 112. Eksempler på ressurser er primærhelsetjenesten, helserådgiving, psykiatri, kommunal hjemmesykepleier, hjemmebesøkbiler, samt legestøtte av ulike slag.»
Om du ringer etter ambulanse i Uppsala og Västmanland kobler SOS Alarm videre samtalen til landstingets egen nødsentral og pasienten vurderes av en erfaren sykepleier. Også Sørmland, Vestra Gøtaland og Skåne kommer innen kort tid til å vurdere ambulansebehovet for sine pasienter. Dette fordi de anser at SOS Alarms prioriteringer ikke har høy nok kvalitet.
Til tross for dette foretrekker SOS Alarm vurdering av ikke-medisinsk utdannet personell med en dåres stahet. Argumentet er at det mangler evidens på at vurderingene blir gjort bedre av en sykepleier. Studier som finnes, selv om de er små, viser økt treffsikkerhet i vurderingen som leder til færre ambulanseoppdrag og at man identifiserer kritisk syke i nødsamtalen.
Et landsting har i sin egen organisasjon, men også via samarbeidspartnere, tilgang til en helt annen palett av kompetanse på det medisinske området. En palett som SOS Alarm aldri kommer i nærheten av med det fåtallet fagutviklere og leger som foretaket har i dag.
Når Canada på 90-tallet gikk fra sykepleiervurdering til et amerikansk system temmelig likt det SOS Alarm bruker, økte tiden til ambulansen var framme hos pasienten, viser forskning. Systemet generte mange flere ”unødige” oppdrag og dermed minsket antallet tilgjengelige ressurser og ledige ambulanser i området.
Min konklusjon er at man burde gi de landstingene som nå gjør prioriteringer i egen regi oppdrag sammen med Inera, som eies av SKL , og i dag har ansvaret for 1177 Vårdguiden på telefon, utvikler en tjeneste for prioritering av ambulanseoppdrag med lik modell som 1177 i dag har i landstingene. Fordelene er mange:

  • Høy medisinsk kompetanse i nødsentralen og rett bruk av ressurser.
  • Forenklet samarbeid med 1177 og plattformer som kan føre over informasjon mellom hverandre.
  • En nasjonal database for videre forskning og utvikling på området.
  • Redundans ved kriser da samtaler kan styres til andre landsting ved tekniske problemer og kriser med høy belastning.
  • Sveriges befolkning får rett til lik behandling i hele landet i form av en profesjonell ambulanseprioritering utført av legitimert personell.

De operatører som i dag vurderer nødsamtaler gjør det med empati og engasjement. De har stor kompetanse i å håndtere og videreformidle nødsamtaler. La dem gjøre det de er bra på og i stedet la Inera og helsetjenesten ta ansvar for utviklingen av helseprioritering.
SOS Alarm bør bli en myndighet med oppdraget å ta imot og videreformidle nødsamtaler, underlette samfunnet ved ulykker og krisetilstander. De bør ikke gjøre ambulanseprioriteringer selv.
Les mer om saken i Dagens Samhälle

Powered by Labrador CMS