Nødmeldetjeneste

Sammen om Drammen

Publisert Sist oppdatert

Det er ikke de som bestemmer, men politikerne er enige om at Drammen bør være hovedsete for politidistriktet, ifølge Dagsavisen Fremtiden.
– Å rive noe som er mal for resten av landet, det vil jo være litt spesielt for å si det sånn.
Det sa visepolitimester i Søndre Buskerud politidistrikt, Jan Erik Strøm, da han tok imot Buskerud-benken i går. Snart er det ikke lenger noe som heter Søndre Buskerud politidistrikt, og det var også tema for besøket.
Fra 1. januar 2016 slås Søndre Buskerud sammen med Nordre Buskerud, Vestfold og Telemark politidistrikter. Nå går diskusjonen om hvor hovedsetet for det nye Sør-Øst politidistrikt skal ligge.
Politidirektoratet har foreslått Drammen, men mange frykter at hovedsetet likevel vil havne i Tønsberg. Ordfører Tore Opdal Hansen (H) har satt i gang en kampanje for å få direktoratet til å velge Drammen også etter at høringen er avsluttet.

Seks års erfaringer

– Drammen og Tønsberg er ganske likt vekta i høringsnotatet. For likt, mener vi, sier Opdal Hansen til stortingspolitikerne.
Han mener blant annet at Politidirektoratet ikke har tatt høyde for den store befolkningsveksten som vil komme både i drammensområdet og på Ringerike. I tillegg har Drammen noe helt unikt på toppen av politihuset.
Der sitter nødmeldesentralene til helse, politi og brann sammen. Det har kostet 38 millioner kroner og seks år med kulturbygging å få samarbeidet til å fungere. Hvis hovedsetet i Sør-Øst havner i Tønsberg, kan samlokaliseringen være en saga blott.
– Da mister vi seks år med erfaringer, og det er det ikke mulig å anslå kostnaden på. Samlok i Drammen kan bli et fyrtårn som andre kan høste erfaringer fra, sier Strøm.

– Stjerneeksempel

Politidirektoratet vil nemlig ha flere samlokaliserte nødmeldingssentraler. Innen 2016 skal nødsentralene samlokaliseres på to-tre steder, ifølge Opdal Hansen.
Les mer om saken hos Dagsavisen Fremtiden

Powered by Labrador CMS