Nødmeldetjeneste

AMK Finnmark: Inngår avtale om samlokalisering med brann og politi

Publisert Sist oppdatert

Finnmarkssykehuset inngår avtale om samlokalisering av nødmeldingssentralene i Finnmark. Saken ble behandlet i styremøtet denne uka, og styret er enstemmig, melder Helse Finnmark.
Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Finnmark holder i dag til i Kirkenes sykehus, mens 110- og 112-sentralene er lokalisert andre steder. Neste år kan nødmeldingssentralene for politi, helse og brann være samlet under ett tak.

Styrking av tjeneste og beredskap

- Jeg tror dette vil gi en enda bedre tjeneste og beredskap for folk i Finnmark, sier administrerende direktør Eva Håheim Pedersen i Finnmarkssykehuset.
Finnmarkssykehuset har deltatt i utredningen av samlokalisering i et felles bygg i Kirkenes, sammen med Finnmark politidistrikt og Sør-Varanger kommune. Formålet med å samle nødmeldingssentralene for helse, brann og politi, er å styrke nødmeldingstjenestene og beredskapen i Finnmark, og under tirsdagens styremøte vedtok et enstemmig styre at Finnmarkssykehuset HF skal forplikte seg til samarbeidet. I første omgang gjelder det en midlertidig løsning fra 2020 til 2024, frem til en permanent operasjonssentral er klar for innflytting.
Styret har også gitt tilslutning til at Finnmarkssykehuset fortsatt skal delta i arbeidet med utredningen av et nytt, felles permanent bygg, med planlagt innflytting i 2025. Når den endelige økonomien knyttet til et nytt bygg er klart, vil styret ta stilling til en eventuell leieavtale.

Felles forståelse for situasjonen

Klinikksjef Jørgen Nilsen i klinikk prehospitale tjenester mener nærhet mellom nødmeldingstjenestene, og dermed en lik forståelse for flåte- og ressursstyring vil gi en enda bedre tjeneste i Finnmark. Ved større hendelser vil samhandlingen mellom etatene være avgjørende.
- AMK vil drive den samme kvalitetsmessige gode tjenesten som tidligere i forbindelse med hendelser som involverer helsetjenesten. Ved hendelser som involverer to eller tre av nødetatene, vil en god samhandling og felles situasjonsforståelse gi en bedre beredskap til befolkningen. En felles situasjonsforståelse kan være avgjørende for de ressurser som settes inn i hendelsen, og håndteringen på et hendelsessted, sier han.

Styringsgruppe

Arbeidet har vært ledet av en styringsgruppe, som har bestått av politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt, rådmann Nina Bordi Øvergaard i Sør-Varanger kommune og administrerende direktør Eva Håheim Pedersen i Finnmarkssykehuset.
Les hele pressemeldingen hos Helse Finnmark

Powered by Labrador CMS