Nødmeldetjeneste

110-sentralene: Trenger mer plass i de nye operasjonssentralene

Publisert Sist oppdatert

Det er lagt til grunn for få operatørplasser og for lite areal til 110-sentralene i de nye samlokaliserte operasjonssentralene. Det mener en rekke sjefer ved landets 110-sentraler, ifølge Politiforum.
16. desember bestemte Politidirektoratet (POD) hvor de nye hovedsetene, og dermed også de nye samlokaliserte operasjonssentralene, skulle ligge.
Før POD bestemte seg fikk de innspill fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om hvor mye plass det var behov for til brannvesenets 110-sentraler i de nye samlede sentralene.
Men 110-sentralene er på ingen måte enige med sitt eget fagdirektorat.
Politiforum har vært i konakt med lederne for samtlige av 110-sentralene som skal slås sammen med andre. De aller fleste av dem mener det er behov for flere operatørplasser og flere kvadratmeter til brannvesenets operatører, enn det DSB har lagt til grunn.
Da politiet bestemte seg for hovedseter, vurderte de egnetheten av politibyggene for samlokalisering mellom politi, brann og helse. Dette kriteriet veide ti prosent av PODs beslutning.
Dersom DSB har beregnet for lite plass til sine egne 110-sentraler, kan det dermed ha hatt konsekvenser for politiets regnestykke, etter at politiet hadde kartlagt bygningsmassene ved de nye hovedsetene.
Les mer om saken hos Politiforum

Powered by Labrador CMS