Medieklipp

Droner kan brukes til mye. Her drone med hjertestarter.

Vil frakte blodprøver med drone over Oslo – utvider prosjektet

Dronebud Solutions utvider sitt testprosjekt med frakt av blodprøver med droner i Oslo sentrum.

Publisert Sist oppdatert

Nå skal det flys over en lengre tidsperiode og selskapet tror dette vil være en kommersiell tjeneste innen to år, skriver UAS Norway på sine nettsider.

Snart vil droner frakte blodprøver mellom sykehus og laboratorier, billigere og mer effektivt enn med dagens metoder.

Flere norske aktører har hatt vellykkede prøveprosjekter, blant annet Dronebud Solutions, som sammen med droneselskapet Senseloop utførte tolv flyvninger mellom Rikshospitalet og Ullevål sykehus i mars.

De tar nå prosjektet videre, og søker underleverandør til en utvidet flyvning mellom Diakonhjemmet sykehus og Ullevål sykehus 1. november.

– Vi tror dette er et stort skritt mot realisering av en kommersiell tjeneste, sier Lars Monrad-Krohn, som er styremedlem i Dronebud Solutions.

– Målsetningen er å gjøre flyvninger over flere dager og uker, og få med oss dager med dårlig vær, hvor vi har reserveløsninger i drift. Vi vil også få prøvd ut det administrative logistikksystemet grundigere.

Vi planlegger å trene opp sykehuspersonalet til å gjøre lasting, lossing, batterilading og batteriskift, slik at vi får dette integrert i sykehusets rutiner, samt en strømlinjeformet sporing av prøvene, forteller Krohn.

Gode erfaringer

Prosjektet er delt inn i tre faser. Første fase er tre eller flere dagers flyging med dummylast.

Fase 2 er ti eller flere dager med reell blodprøvetransport, mens fase 3 er 20 eller flere dager med «full skala»-frakt av flere blodprøver daglig.

Blodprøver fraktes i dag ved hjelp av drosjer, budbiler og buss. Dette er kostbart, og droner vil kunne gi betydelige besparelser og mer effektiv sykehusdrift.

Krohn forteller at testflyvningene i mars ga gode erfaringer, blant annet når det gjelder samspillet med luftambulansen og det rent praktiske med lasting og lossing av gods.

– Jeg tror hundre prosent på det at dette kommer til å fungere, sier Krohn, som er opptatt av at utstyret som anvendes er «state of the art».

Senseloop brukte en drone fra tyske Globe UAV under den første flyvningen.

– Med den enorme teknologiske utviklingen håper vi å få enda mer avansert utstyr denne gangen, når det gjelder lasting og lossing og strømlinjeformet lading, sier Krohn.

Spesialbygd drone

Airlifts Solutions har spesialbygd en drone for helsevesenets behov rundt logistikk med blodprøver, patologiske prøver og medisinsk utstyr.

Denne dronen ble testet ut for første gang i et lukket testområde på Østlandet i mars, og siden da har selskapet hatt hundre timer med testflyvninger her. De utruster for tiden ytterligere en drone av denne typen.

Prosjektet innbefatter en rekke ulike foretak innen regionen Helse Vest.

– Rundt årsskiftet tenker vi å prøvefly i åpent luftrom, og planen er at vi skal vi fly for helsevesenet i Q2 neste år. Vi er i rute i henhold til det, forteller daglig leder Børre Eimhjellen i Airlift Solutions.

Les hele saken på UAS Norway sine nettsider.

Powered by Labrador CMS