Medieklipp

Ambulansepersonell i arbeid inne i ambulanse.

Vil endre pensjonsreglene for 200.000 arbeidstakere

I statsråd i dag går regjeringen inn for å fjerne plikten som 200.000 offentlig ansatte har til å gå av med pensjon tidligere enn andre.

Publisert Sist oppdatert

De ansattes organisasjoner protesterer, skriver NRK.

– Mange av mine kolleger sliter allerede i dag med å nå aldersgrensa. Å be oss om å jobbe enda lenger er et virkelighetsfjernt forslag. Dette handler om innbyggernes trygghet. Vi må kunne yte en tjeneste som er god nok, sier røyk- og redningsdykker Anna Lund Bjørnsen til NRK.

Hun er tillitsvalgt i Oslo brannkorpsforening og må etter dagens regelverk gå av som 60-åring.

Dersom regjeringen får flertall for å fjerne plikten til å fratre, tror hun mange i brannvesenet vil måtte jobbe lenger enn hva helsa tillater.

– Vi frykter at tjenesten vil bli svekket ved at vi ikke får forutsetninger til å gjøre jobben vår, som er fysisk og mentalt svært krevende. I tillegg vil forslaget ramme dem som etter et langt yrkesliv i et krevende yrke ikke får en verdig pensjon å leve av, sier hun.

Endrer reglene

I stat og kommune er flere yrkesgrupper underlagt en særaldersgrense på 60, 63 eller 65 år. Dette gjelder blant annet ansatte i Forsvaret, politiet og brannvesenet, men også jordmødre, ambulansearbeidere og andre ansatte i helsevesenet.

Særaldersgrensen følges i dag av en plikt til å fratre, som forhindrer disse arbeidstakerne i å fortsette å jobbe til de når den ordinære aldersgrensen på 70 år.

Nå vil regjeringen trosse en rekke arbeidstakerorganisasjoner og fjerne denne fratredelsesplikten.

– Folk er friskere og lever mye lengre. Plikten til å fratre ved særaldersgrense er moden for å fjernes. Det vi gjør nå, innebærer rett og slett at du kan få gå av ved særalder, men hvis du har lyst til å fortsette, så får du lov til det, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Kraftig motbør

Forslaget om å fjerne fratredelsesplikten ble sendt ut på høring i juni fjor. LO-giganten Fagforbundet er blant arbeidstakerorganisasjonene som kraftig har motsatt seg forslaget.

Forbundsleder Mette Nord mener regjeringens forslag rammer de ansatte, går utover samfunnssikkerheten og i praksis kortslutter forhandlingene om pensjon for offentlig ansatte.

– Dette er avtalebrudd fra regjeringens side. Partene ble enige den 3. mars i 2018 da vi forhandlet fram en pensjonsløsning for offentlig ansatte, at vi skulle komme tilbake til særaldersgrensene, sier Nord og fortsetter:

– Partene i arbeidslivet skulle bli enige om en modell for særaldersgrenser før regjeringen gikk til Stortinget. Nå leverer regjeringen ensidig dette forslaget, og det er et alvorlig brudd på avtalen.

Les mer om saken hos NRK

Powered by Labrador CMS