Medieklipp

Illustrasjon: Thinkstock

Vaksineringen av kritisk helsepersonell starter neste uke

Publisert Sist oppdatert

Hvilke helsepersonellgrupper som skal prioriteres til å få koronavaksine først, kan variere mellom de enkelte helseforetakene og kommunene.

FHI understreker at de vurderer ambulansepersonell som kritisk helsepersonell, skriver Sykepleien.

Personell i prehospitale tjenester var først ikke nevnt i forslaget om hvem som skulle prioriteres i spesialisthelsetjenesten.

Are Stuwitz Berg, overlege ved avdeling for smittevern og vaksine hos FHI, forklarer til Sykepleien:

– FHI vurderer ambulansepersonell som kritisk helsepersonell. Inntrykket av det motsatte har dessverre festet seg, fordi personell i prehospital tjeneste ikke sto oppført som et eksempel på helsepersonell som kunne vurderes i et av dokumentene som ble publisert som en forberedelse til beslutningen om oppstart helsepersonell. Listen det da ble vist til, var bare eksempler og ikke uttømmende.

Antall doser

Vaksineringen av kritisk helsepersonell skal starte i uke to.

I spesialisthelsetjenesten settes det i første omgang av 30 000 doser, altså tilstrekkelig til å fullvaksinere 15 000 helsepersonell.

I primærhelsetjenesten gis kommunene anledning til å sette av inntil 20 prosent av de dosene de får tildelt i januar, til å vaksinere helsepersonell.

Kriterier for prioritering

Det er helseforetakene og kommunene selv som vurderer hvem som skal få vaksinen først. Men FHI krever at følgende kriterier anvendes som beslutningsgrunnlag:

1. Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av og som har spesialisert kompetanse, og som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell, og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.

2. Helsepersonell som har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.

Les mer om saken hos Sykepleien

Powered by Labrador CMS