Medieklipp

Illustrasjonsbilde. Fra Prosjekt Oppfølging av førstehjelper.

Taushetsbelagt informasjon til en tredjeperson – helseforskningsloven hindrer oss

Dagens lovverk hindrer utlevering av taushetsbelagt informasjon til en tredjeperson.

Publisert Sist oppdatert

Vi mener tiden er moden for å revurdere dette, skriver Anna Marie Moe Øvstebø, Geir Sverre Braut og Conrad Arnfinn Bjørshol i et innlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Hvert år får over 3 500 mennesker i Norge hjertestans utenfor sykehus (1). De viktigste faktorene for overlevelse er at noen ringer 113 og starter hjerte- og lungeredning. Dette kan omtrent tredoble sjansen for overlevelse ved hjertestans.

Helt siden 1960-tallet har samfunnet drevet opplæring og holdningsarbeid for å få befolkningen til å yte førstehjelp, særlig hjerte- og lungeredning.

Førstehjelperen blir under veiledning av 113 en medhjelper ved ytelsen av offentlige helsetjenester. I tillegg har befolkningen en juridisk forpliktelse til å hjelpe.

Når samfunnet pålegger lekfolk å utføre førstehjelp, mener vi samfunnet også må ta vare på disse menneskene i etterkant.

Informasjon om utfall

Personer som har utført hjerte- og lungeredning blir ofte traumatiserte av opplevelsen.

Mange har søvnvansker, de gjenopplever hendelsen, eller klandrer seg selv for utilstrekkelig førstehjelp. Det er også belastende å ikke vite om pasienten overlevde.

For helsepersonell er det en åpning i lovverket for å få vite utfallet til pasienter de selv har behandlet.

Vi mener at lekfolk som yter livreddende førstehjelp og tar del i den akuttmedisinske kjeden også bør tilbys denne informasjonen.

Vi tror at det å få vite utfallet til pasienten kan redusere stressreaksjoner hos førstehjelpere. For å teste denne hypotesen er vi avhengig av å kunne videreformidle taushetsbelagt informasjon til en tredjeperson, dvs. førstehjelperen.

Vi søkte Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) om dispensasjon fra taushetsplikten for å gi informasjon om pasientutfall til førstehjelpere. REK er delegert myndighet til å gi dispensasjon fra taushetsplikten etter helsepersonelloven § 29 første ledd og forvaltningsloven § 13 første ledd.

Søknaden ble avslått.

Les hele innlegget hos Tidsskriftet

Powered by Labrador CMS