Medieklipp

SARS-CoV-2, koronavirus. Illustrasjon: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM

Synkende trend i koronasmitte

Folkehelseinstituttet skriver i en ny rapport om en synkende trend i koronasmitten i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Smittespredningen for covid-19 de siste to ukene har vært nedadgående over tid. En samlet vurdering av overvåkingsdata viser en svakt synkende eller flat trend. Dette skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider i en ny rapport.

Uforutsigbart

Det er mulig at covid-19 epidemien vil vokse igjen utover senhøsten og vinteren. Utover vinteren kan eventuelle nye varianter med økt spredningsevne gi nye bølger.

Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær.

Sykehusinnleggelser covid-19:

Antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak har vært relativt stabilt de siste ukene. Det er foreløpig rapportert om 86 nye pasienter i uke 38 og i uke 37, etter 104 i uke 36. Tall for siste uke forventes oppjustert.

Dødsfall covid-19:

Antallet ukentlige dødsfall har ligget relativt stabilt siste fire uker, men med mulighet for at det vil oppjusteres noe siste uken. Det er foreløpig registret 22 covid-19 relaterte dødsfall i uke 38 og 22 i uke 37.

Les rapporten på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Powered by Labrador CMS