Medieklipp

På treningsoppdrag: 330 skvadronens AW101 lander for første gang på St. Olavs hospital sin landingsplass på taket av akuttbygget i 2019.

Stortinget overkjører regjeringa – vil ikke at sivile skal drive redningsbase

Et flertall på Stortinget ber om at redningshelikopterbasen i Tromsø skal drives av Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

– Dette vil redde flere menneskeliv når ulykken er ute, mener saksordfører Per-Willy Amundsen ifølge NRK Troms og Finnmark.

Nå ber Stortinget om at regjeringa starter nødvendige forberedelser som sikrer at Forsvaret overtar som operatør av redningshelikopterbasen i Tromsø, når kontrakten med sivil operatør går ut.

– Dette vil representere et stort løft for beredskapen i Troms. Både til sjøs, på land og til fjells, sier Per-Willy Amundsen (Frp). Han sitter i justiskomiteen, og har vært saksordfører for denne saken i Stortinget.

Amundsen understreker at Fremskrittspartiet har pekt på behovet for en redningsbase i Tromsø siden 2011. Den gang vurderte ikke regjeringa det som nødvendig.

– Jeg er overbevist om at dette vil bety at flere menneskeliv vil bli reddet når ulykken er ute i Troms. Med dette vedtaket overtar 330-skvadronen med SAR Queen operatøransvaret når kontraktsperioden for sivil leverandør går ut i 2028, sier Amundsen.

Les mer om saken hos NRK

Powered by Labrador CMS