Medieklipp

AMK Nordland. Var den eneste samlokaliserte nødsentralen i Norge i 2020.

Store endringer i nødmeldesentralene i Bodø: – Ekstremt viktig

Ny rapport fra SINTEF er ifølge etater i Bodø full av lovord om endringene som har skjedd i nødmeldesentralene i Bodø, etter at de ble samlokalisert i et felles beredskapsbygg.

Publisert Sist oppdatert

Rapporten peker blant annet på økt samarbeid, mer tillit, og redusert sannsynlighet for misforståelser.SINTEF har på oppdrag fra Helsedirektoratet utført en følgestudie av samlokaliseringen av nødmeldesentralene i Bodø (SAMLOK NORD), skriver Bodø Nu.

Gjennom en nærstudie har forskerne søkt å forstå hvordan arbeidspraksis og uformelle organisatoriske forhold blir påvirket av samlokalisering. Ifølge en pressemelding fra Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Nordlandssykehuset, Salten brann og Politiet i Nordland, bærer rapporten på glade nyheter.

Endringer som utgjør en stor forskjell

De hevder å ha avdekket at samlokaliseringen har bidratt til å skape endringer i små ting som kan utgjøre en stor forskjell.

– Det å sitte ved siden av hverandre med kun en glassvegg som skille, har gjort at både ansatte og ledere hos politi, ambulanse og brann har fått en bedre arbeidshverdag. De møtes oftere, de utvikler bedre nettverk mellom seg, og de har fått mer tillit, respekt og forståelse for hverandres oppgaver. I tillegg viser rapporten at operatørfaget har blitt mer profesjonelt og fått bedre kvalitet, melder etatene.

Lederne for politi, brann og helse er fornøyd med at samlokaliseringene har gitt effekter.

– Det at SINTEF nå konkluderer med at SAMLOK-modellen har fungert godt i Nordland betyr mye, og bekrefter det vi selv har erfart disse årene hvor vi har vært samlokalisert, sier politimester Heidi Kløkstad.

– Rapporten peker også på at samlokalisering øker smidigheten i samarbeidet og reduserer sannsynligheten for misforståelser - noe som er ekstremt viktig i tidskritiske situasjoner, utdyper brannsjef Per Gunnar Pedersen.

– Det er betryggende at forskerne ser at de etatsinterne forholdene blir ivaretatt i en samlokalisert nødmeldesentral. Taushetsplikten er svært viktig hos oss, men det er ingenting som tyder på at den er blitt svekket ved samlokalisering. Heller ser vi en positiv utvikling ved at de andre sentralene har fått større forståelse for hvorfor vi håndterer saker slik vi gjør, forteller Paul Martin Strand, direktør ved Nordlandssykehuset.

Les mer om saken hos Bodø Nu

Powered by Labrador CMS