Medieklipp

Ambulanser i beredskap ved brannen i Flatanger.

Solberg-regjeringen har vraket alle forslag om bedre beredskap

De siste fem årene har regjeringspartiene og Frp stemt ned 18 ulike stortingsforslag om bedre beredskap på et bredt antall felt.

Publisert Sist oppdatert

Jordvern, matproduksjon, radiosikkerhet, legemidler: På disse og en rekke andre områder har opposisjonen fremmet såkalte representantforslag for å bedre Norges sikkerhet, ifølge Vårt Land.

Vårt Land har gjennomgått alle representantforslagene fra opposisjonspartiene siden høsten 2015.

Da koronakrisen inntraff, truet den ikke bare helsevesenet. Tilløpene til hamstring aktualiserte også spørsmålet om norsk selvforsyning av korn og matvarer var god nok og om vi hadde legemidler nok. Dagene etter nedstengningen viste det seg dessuten at nødvendige beredskapsressurser – som Heimevernet – ble satt inn.

På disse og flere andre beredskapsfelt har forslag fra Sp og andre opposisjonspartier gått under radaren i samfunnsdebatten.

Sp står for 15 av forslagene, Ap to og Miljøpartiet De Grønne (MDG) ett. Men i Stortinget har de hyppig støttet hverandre.

• Total beredskap i landet: Året etter forrige valg fremmet Vedum og flere Sp-profiler forslag om å sette ned en totalberedskapskommisjon. Begrunnelsen var at både internasjonale spenninger, terrorfare, klimaendringer og teknologi kan gjøre samfunnstrygghet mer sårbar. I stortingsinnstillingen var også faren for en stor pandemi tematisert. Alle deler av Norges beredskap burde saumfares.

Den borgerlige regjeringen ville vente til etter at store reformer på justisfeltet var gjennomført – og avviste forslaget. Vedum varsler at han vil fremme det på nytt – selv om regjeringen vil sette ned en granskingskommisjon etter koronakrisen.

– En beredskapskommisjon vil kunne ha et bredere blikk på hele samfunnssikkerheten i årene som kommer, sier Sps Trygve Slagsvold Vedum.

Les mer om saken hos Vårt Land

Powered by Labrador CMS