Medieklipp

Fra tidligere kriseøvelse.

Sjelden har en kriseøvelse vært mer aktuell

Det er mulig å planlegge aktivt for uventede hendelser.

Publisert Sist oppdatert

God kriseledelse bygger på god beredskap, sier Trude M. Torp og Tor Arne Elvrum som studerer kriseledelse ved Nord universitet.

For studentene på master i beredskap og kriseledelse er det å øve på å håndtere uforutsette hendelser en del av studiet.

Å stå midt i en pandemi er ingen hindring for god undervisning. Tvert imot ble den nylige øvelsen i kriseledelse usedvanlig relevant, da de 35 studentene øvde på håndtering av nettopp korona-pandemien.

Den digitale koronaøvelsen ble gjort i NORDLAB, som er beredskapslaboratoriet til Nord universitet, og er en del av eksamensforberedelsene til masterstudentene.

Lager realistiske øvelser

– Våre øvelser i kriseledelse er så nær opp til virkeligheten som mulig. Vi har et stort fokus på realisme og troverdighet i øvelsene, slik at studenter skal få et godt læringsutbytte, sier studieprogramansvarlig Natalia Andreassen. Hun er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Nord universitet.

Under den nylige digitale koronaøvelsen var ett av læringsmålene å bedre forstå hvilke roller og ansvar regjeringen, fylkesmenn, kommuner, Helsedirektoratet, Politidirektoratet og andre har i pandemiberedskapen i Norge.

– Hver gruppe fikk innspill fra øvingsstaben i form av en mediesak for en konkret organisasjon knyttet til koronasituasjonen. Oppgaven var å diskutere kritiske problemstillinger når man leder og tar beslutninger, forteller Andreassen.

– Det er viktig at dette masterstudiet er dynamisk og fornyes kontinuerlig. Koronapandemien påvirker uten tvil innholdet i studieplanen, og vi vil beholde et pandemiscenario i øvelsesporteføljen også i tiden framover, sier hun.

Studenter fra hele landet

Master i beredskap og kriseledelse retter seg mot ledere og andre som deltar i sikkerhet- og beredskapsarbeid, i både offentlig og privat sektor. En viktig del av utdanningen er utveksling av kunnskap og erfaring mellom de ulike offentlige og private aktørene og forskningsfeltet.

Studiet er samlingsbasert, og trekker studenter fra hele landet. Studentene har gjerne lang yrkespraksis i politi, brann, helse, forsvaret, privat sektor og i ulike offentlige etater.

Trude Mikkelrud Torp, planlegger i Øst politidistrikt, og Tor Arne Elvrum, assisterende stabsleder i Oslo brann- og redningsetat, er blant studentene våren 2020.

De har begge lang erfaring i å håndtere uventede og dramatiske hendelser. De valgte det erfaringsbaserte masterstudiet i beredskap og kriseledelse blant annet fordi de her kan dra nytte av sine operative yrkeserfaringer.

Les mer om saken hos Nord universitet.

Powered by Labrador CMS