Medieklipp

RHF-ene er fornøyde med luftambulansetilbudet

En arbeidsgruppe fra de fire regionale helseforetakene har gått gjennom luftambulansetilbudet i Norge og funnet at det er tilfredsstillende, både når det gjelder dekningsgrad og kapasitet.

Publisert Sist oppdatert

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ga i foretaksmøte 10. juni 2020 de fire regionale helseforetakene (RHF) i oppdrag å oppdatere rapporten fra 2018 om basestruktur for ambulansehelikopter, melder Dagens Medisin.

Rapporten «Gjennomgang av basestruktur for ambulansehelikopter» er klar og legges i dag frem for styret i Helse Nord.

Helse Sør-Øst RHF har koordinert arbeidet, som har vært utført av en arbeidsgruppe med deltakelse fra alle fire RHF.

Liten andel oppdrag

Luftambulansetjenesten HF utfører 2,5 prosent av det totale antall ambulanseoppdrag i Norge, med en variasjon regionalt fra 9 prosent i Helse Nord til 1 prosent i Helse Sør-Øst.

I 2019 ble 18 773 pasientoppdrag i Norge utført av luftambulansetjenesten, mot 741 624 oppdrag gjennomført av bilambulanser.

– Selv om volumet relativt sett er lavt, gir Luftambulansetjenesten HF et viktig bidrag til å oppfylle målet om likeverdige tjenester for befolkningen, understrekes det i rapporten.

Når 90 prosent innen 45 minutter

Rapporten, som nå sendes til HOD, konkluderer med at målsetningen om å nå 90 prosent av landets befolkning med legebemannet ambulanse innen 45 minutter er oppnådd, vurdert ut fra kart over dekningsgrad.

– Et estimat viser at om lag 99 prosent av befolkningen kan nås med legebemannet ambulanse i løpet av 45 minutter. Nye redningshelikoptrene vil nå ut til en større del av landet innen 45 minutter, heter det videre.

Reiseavstand vil øke for noen grupper

Nye og effektive behandlingstilbud på enkelte større sykehus kan føre til at reiseavstanden til behandlingsstedet for noen grupper av pasienter med akutte tilstander øker.

For eksempel ser man at antallet transporterte pasienter med hjernekarforstyrrelser synes å øke.

– Dette er en ønsket utvikling der blant annet befolkningsrettede opplysningskampanjer kan ha ført til en økt oppmerksomhet om hjerneslag og akutte behandlingstilbud som nå er etablert, med økt etterspørsel etter transport, skriver arbeidsgruppen.

– Antall transporterte pasienter med ischemisk hjertesykdom reduseres. Sannsynligvis er dette et uttrykk for den reduksjon i antall akutte hjerteinfarkt en har sett fra begynnelsen av 2000-tallet.

Tilfredsstillende dekningsgrad

Rapporten peker også på at oppdragsmengden nasjonalt er nærmest uendret siden 2018, med noen unntak.

– Ut fra datagrunnlaget, er det arbeidsgruppens oppfatning at kapasiteten til ambulansehelikoptrene i Norge er tilfredsstillende. Dekningsgraden nasjonalt vurderes også som tilfredsstillende.

Les hele saken hos Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS