Medieklipp

Fra Sykehuset Østfold utenfor akuttmottaket.

Norge blant verdens verstinger på friskmeldt-rapportering

Norge er blant nasjonene i verden med færrest registrerte friskmeldte per smittetilfelle.

Publisert Sist oppdatert

Kontrastene er enorme mellom Norge og nasjoner som Tyskland, Island og Danmark. Islandsk overlege reagerer på Norges manglende meldingssystem, ifølge Dagbladet.

Norge scorer høyt på antall utførte koronatester, men er blant verdens verstinger hva angår registrering av antall friskmeldte.

Av alle landene som har færre bekreftet smittede enn Norge, har hele 99 av de samme nasjonene likevel flere bekreftet friskmeldte - selv om altså de totale smittetallene er vesentlig lavere.

Eksempelvis er 178 av 185 de bekreftet smittede nå offisielt friskmeldt på Færøyene, der 1362 av 1773 er friskmeldt på Island, 4312 av 7695 i Danmark, mens hele 95 200 av 147 065 offisielt er friskmeldt i Tyskland.

I Norge er bare 32 av de 7156 bekreftet smittede blitt registrert som friskmeldte.

– Sjokkerende tall

Det skaper internasjonal forundring.

– Dette er virkelig sjokkerende tall, sier Már Kristjánsson, overlege for det islandske universitetssykehuset Landspítali, når Dagbladet presenterer statistikken for ham.

Bare 0,4 prosent av de bekreftet smittede er registrert som friskmeldte i Norge, mot 64 prosent friskmeldte i Tyskland, 77 prosent på Island, 96 prosent på Færøyene og 56 prosent i Danmark, for å nevne noen.

Årsaken til de norske sjokktallene

Det store spørsmålet er i så måte: Hva skyldes disse store avvikene mellom Norge og majoriteten av de øvrige nasjonene?

– Vi har ikke noe meldingssystem for friskmeldte i Norge, svarer Folkehelseinstituttet til Dagbladet.

Det betyr at Norge ikke har kontroll over de reelle smittetallene og aktive tilfeller, altså antall smittede minus antall friskmeldte. Vi vet altså ikke hvor mange som er coronasyke i Norge i dag, bare hvor mange som har vært det før og kanskje er det fortsatt.

Island

Islendingene utviklet så en «app» som hjelper nasjonen til å samle data og ha oversikt over antall friskmeldte.

– Deretter ble pasientene kategorisert i grønt, gult og rødt, hvor rød var mest alvorlige kategorien. Disse ble ringt av en lege som bestemte om pasienten skulle komme til den akutte klinikken eller ikke, avhengig av alvorlighetsgrad. Dette tillot oss å gå utenom akuttmottaket mesteparten av tiden, forteller Kristjánsson til Dagbladet.

– Hvorfor viktig er det å ha på plass et meldingssystem, som Norge ikke har per i dag?

– Det er veldig viktig å registrere de friskmeldte, for å ha oversikt. Det har vært en teaminnsats som involverer alle ledd i helsevesenet vårt for å samle inn viktig data. Vi er stolte av våre prestasjoner så langt, sier den islandske overlegen.

Les mer om saken hos Dagbladet

Powered by Labrador CMS