Medieklipp

Ambulanse i Helse Midt-Norge.

Mener Helse Nord-Trøndelag at beredskapen i distriktet ikke betyr like mye som i sentrum?

Hvor mye skal ambulansetjenesten i Helse Nord-Trøndelag spare før det går på bekostning av ytelsen til de ansatte, og ikke minst brukerne av helsetjenesten?

Publisert Sist oppdatert

Fagforbundet mener forslaget om å gå over til hjemmevakt på ambulansestasjoner setter folks liv og helse i fare! skriver Ørjan Andre Høvik, yrkesseksjonsleder helse, Fagforbundet SHL, Levanger i Trønderdebatt.

Fagforbundet mener forslaget om å gå over til hjemmevakt på ambulansestasjoner setter folks liv og helse i fare!

En svært god illustrerende video ble lagt ut på Trønder-Avisa 3. januar.

Videoen illustrere forskjellen på stasjonsvakt og hjemmevakt hos ambulansetjenesten, og viser hvordan beredskapen reduseres gjennom tapt utrykningstid.

Rett før jul, kom nyheten om forslag til sparetiltak ved ambulansetjenesten i helseforetaket.

Det nyeste forslaget, hvor det er viktig å understreke ikke er ferdig behandlet, anses som et forslag i feil retning og et forslag som Fagforbundet ikke er enig i.

Med forventet befolkningsvekst, en «eldrebølge» på vei, covid-19-pandemi som ikke er over, og økning av ambulanseoppdrag mot år 2035 vil det være svært uheldig å innføre slikt sparetiltak.

Skulle styret i HNT komme frem til en slutning hvor det endres til hjemmevakttjenester, vil det kunne føre til økt turnover og økt vanskelighet for å skaffe faste ansatte, noe som har vært utfallet ved andre tjenester hvor det er hjemmevaktordninger.

Dette vil også kunne føre til et endret arbeidsmiljø, hvor blant annet det psykososiale arbeidsforholdet vil bli utfordret, noe som kan medføre sjanse for økt sykefravær.

Ambulansetjenesten er sykehusets forlengede arm, og for mange det første møtet med helsetjenesten. Det første møtet med pasienten vil ofte være det som gjør at pasienten føler seg trygg og ivaretatt.

Siden 2014 har det blitt bevilget mindre og mindre penger til helseforetakene i Norge.

Noen vil hevde at foretakene vil ha godt av innstramminger for å bli mer effektiv, men nå er grensen nådd.

Les hele innlegget hos Trønderdebatt

Andre tjenester sliter også med hjemmevakt:

Powered by Labrador CMS