Medieklipp

Helse Nord-Trøndelag i aksjon: Masseskadescenario i sentrum av Jessheim, en del av nasjonalt ambulansemesterskap 2018 arrangert av EMS Norway på Ullensaker. © Fredrik Naumann/Felix Features

Medisinsk rådgiver i ambulansetjenesten i Helse Nord-Trøndelag sier opp - og inkluderer noen sannhetens ord

«Jeg har ikke før sett så mye falskhet, offentlig hykleri og feighet som hos de som mener de eier makten og æren.»

Publisert Sist oppdatert

Overlege Odd Eirik Elden takker for seg etter fem år ved klinikk for prehospitale tjenester (KPT) ved Sykehuset Levanger. Elden har sagt opp stillingen sin, melder Inherred (krever innlogging).

Samtidig bruker han godt med krutt når han nå fyrer løs mot foretaksledelsen i Helse Nord- Trøndelag (HNT).

– Sliper kniver?

«Som klinikkoverlege i KPT har jeg ikke sett så mange stygge personangrep som på slutten av 2020 og nå i begynnelsen av 2021. Jeg har heller ikke før sett så mye falskhet, offentlig hykleri og feighet som hos de som mener de eier makten og æren.» skriver han.

Som en oppsummering på året, har Elden hvert år benyttet anledningen til å sende ut et julebrev til alle i ambulansetjenesten i Helse Nord-Trøndelag.

Det innebærer rundt 340 mottakere. Årets utgave kom noe senere enn vanlig, og dette blir hans siste.

Overlegen berører en rekke temaer, men det er nok likevel innholdet i det siste avsnittet som legges størst merke til.

«Det er trange tider i HNT. Styret vedtar tøffe omstillinger, millioner i innsparinger som fordeles til klinikkene som pålegg om store kutt. Noen tar styret på alvor, og gjør det de blir pålagt. Da er reisen kort til den offentlig arrangerte avrettingen. Hvor er makten som tildeler påleggene? På bakrommet og sliper kniver? Å stikke dypt i ryggen er beste medisin når den som skal stikkes er langt foran i tanke, ord og handling.» skriver klinikkoverlegen.

Odd Eirik Elden bemerker at han har fått nok av det han ser, vet og forstår. Og han skriver at han ikke lenger skal plage noen med utvikling eller legge løp med forventninger om nye faglige framganger for tjenesten.

Vakte reaksjoner

Bakgrunnen for at overlegen fyrer løs som han gjør, henger i stor grad sammen med omleggingen av ambulansetjenesten.

I omstillingsprosessen som alle avdelinger i helseforetaket står i, er også ambulansetjenesten pålagt store innsparinger. For å løse det har klinikk for prehospitale tjenester blant annet foreslått at ambulansetjenesten i Meråker og Verran kan gå fra hel til delkasernering.

I praksis vil det innebære hjemmevakt for ambulansearbeidere på nattestid på de to stedene.

Forslaget har skapt kraftige reaksjoner, og spesielt i de mest berørte kommunene. Senere har foretaksdirektør Tor Åm gitt signaler om at endringen ikke blir gjennomført innen 1. mars slik som tidligere forespeilet, og i all fall ikke før det er gjort en forsvarlig og medisinskfaglig prosess.

Til Innherred presiser Elden at klinikkens leder, Øystein Sende, er deres solide samlingspunkt.

Elden presiserer videre til Ambulanseforum:

– Når det gjelder innsparingstiltakene i Meråker og Malm, mener jeg som medisinsk faglig rådgiver at tiltakene er beskjedne og faglig forsvarlige tilpasninger. Min ytring gjelder uakseptable personangrep på klinikkleder i Klinikk for prehospitale tjenester i Helse Nord-Trøndelag HF, som står opp og tar ansvar for pålegg og upopulære forslag. Klinikkleder har de fem siste årene vært avgjørende for våre resultater, i nært og godt samarbeid med andre ledere og rådgivere i klinikk, avdelinger og seksjoner, medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjenesten. Gjennom positiv drift, er mange millioner kjørt tilbake til tjenesten til oppgradering og fornyelse av våre ambulansestasjoner, kompetanseheving, desentralisert fagutvikling, nytt utstyr og flere innovasjoner av stor betydning for tjenesten. Det har vært en planlagt og målrettet forbedring og utvikling på alle områder til beste for pasientene og oss som jobber i ambulansetjenesten.

– Har ikke tatt kontakt

Direktør Tor Åm ved Helse Nord- Trøndelag kommenterer kritikken fra Elden på denne måten:

– Siden jeg tiltrådte som administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag har jeg overfor ansatte signalisert at jeg ønsker åpenhet og dialog. Min dør er åpen for alle som ønsker å snakke med meg.

– Klinikkoverlege Odd Eirik Elden har ikke tatt kontakt, eller gitt meg innblikk i hva som eventuelt er feilslått drift av helseforetaket, herunder Klinikk for prehospitale tjenester. Det blir derfor ikke mulig å kommentere innholdet i brevet på nåværende tidspunkt.

Les mer om saken hos Innherred (krever innlogging)

Powered by Labrador CMS