Medieklipp

Sverre Håkon Evju.

Ja til bedre kvalitet i legevakt

Leger som jobber 50–60 timer per uke, eller mer, lever med risikoen for å yte helsehjelp med lavere kvalitet enn om legen var uthvilt.

Publisert Sist oppdatert

En sliten lege er ingen god lege, skriver Line Kamilla Heimestøl og Sverre Håkon Evju i et innlegg i Dagens Medisin.

DET PÅGÅR ET oppgjør mellom Legeforeningen og KS om legevakt, og spesielt om arbeidsvilkårene for fastlegene som også går i vakt.

Det er enighet om at fastlegenes arbeidsbelastning er for høy. Ønsket er å bedre situasjonen, med mål om trygge rammer for legevaktenes organisering.

UTVIKLING. Norsk legevaktforum er en interesseorganisasjon for store og små legevakter i hele landet, og er tverrprofesjonelt representert med sykepleiere og leger. I styret sitter legevaktleger og sykepleiere som representerer alle helseregioner.

Vi jobber for økt kvalitet på legevakt og ønsker å bidra til fremme legevaktmedisin med utvikling, utdanning og forskning innen omsorg og behandling av pasienter som kontakter legevakt.

NEI TIL SLITNE LEGER! Våre leger og sykepleiere har alle kjent på økt arbeidsbelastning i forbindelse med covid-19- pandemien. Dette bidro til en ytterligere tydeliggjøring av hvor viktig det er å ha gode rammer på plass for å sikre forsvarlig, akutt helseberedskap i kommunene.

FLERE LØSNINGER. Det finnes ulike løsninger for å avhjelpe fastlegene med høy vaktbelastning.

Det er et krav, og et ønske, om at fastlegene bidrar inn i legevaktordningen. Noen legevakter har valgt å tilsette legevaktleger som er fast ansatt. Tanken bak dette har blant annet vært å avlaste fastlegene fra høy vaktbelastning. Dernest har legevakten ønsket å ha flere leger i vakt med interesse for akuttmedisin. Endelig vil mange leger velge en slik jobb framfor en stilling som selvstendig næringsdrivende lege.

Les mer om saken hos Dagens Medisin

Powered by Labrador CMS