Medieklipp

Norsk AW101 lander på St. Olavs hospital 13. september 2019.

Helikopterlandingsplass på Sykehuset Namsos utsatt for fjerde gang

Dette har tatt altfor lang tid

Publisert Sist oppdatert

Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet ber helseministeren om svar, melder Namdalsavisa (krever innlogging).

OSLO/NAMSOS: Fredag stilte Ingvild Kjerkoll statsråden følgende skriftlige spørsmål, som han da må svare skriftlig på innen seks virkedager:

– Kan helseministeren redegjøre for status for etablering av helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos og anslå når dette antas å komme på plass?

Utålmodige

– Region Namdal og ordfører Arnhild Holstad har tatt kontakt og er selvfølgelig utålmodige. Dette er et prosjekt som har blitt utsatt i mange runder uten at det er gitt gode svar på hvorfor, derfor ber jeg statsråden svare på når vi kan forvente at dette blir realisert.

Denne investeringa sees i sammenheng med andre planer på sykehuset og Arbeiderpartiet synes det har tatt alt for lang tid allerede, sier Kjerkol til NA.

I sin begrunnelse viser Aps helsepolitiske talsperson til at Norges nye redningshelikoptre mangler landingsplass ved flere store norske sykehus når de nå skal tas i bruk.

Sykehusbygg fikk i 2015 oppdraget med å etablere landingsplass for de nye helikoptrene. Ved bare ett av åtte sykehus er det gjort tiltak.

– I november 2016 hadde man ventet i nesten et år på avklaringer. Da varslet toppsjefene i landets fire helseforetak HOD og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) at det var avgjørende å få avklaringer om rotorvind uten unødig opphold, sier Kjerkol.

Uklart begrunnet

– Sykehuset Namsos i Helse Nord-Trøndelag er et av sykehusene hvor utsettelsene er blitt mange og uklart begrunnet. Planen er ny landingsplass på nytt parkeringshus, og gangbro til akuttmottak eller utvide og tilpasse eksisterende landingsplass på bakke.

Det er vurdert alternative løsninger med en selvbærende opphøyet løsning til heiser i sjuende etasje. Kostnader er estimert til 32–35 millioner kroner.

Endelig løsning avhenger etter sigende av vurderinger av rotorvind og økonomi samt om flyplass skal benyttes, fortsetter hun i sin begrunnelse til Bent Høie.

Les mer om saken hos Namdalsavisa (krever innlogging).

Powered by Labrador CMS