Medieklipp

Hedmarken: Rykket ut 216 ganger i januar med den nye legevaktbilen

Siden årsskiftet har Sykehuset Innlandet og Hedmarken legevakt samarbeidet om en egen legevaktbil.

Publisert Sist oppdatert

Den første måneden var bilen ute på 216 oppdrag. – Samarbeidet styrker akuttberedskapen, sier legevaktsjefen til Hamar Dagblad.

Onsdag ble oppstarten og det nye samarbeidet offisielt markert med snorklipping utenfor nye Hedmarken legevakt i Tunbekkvegen i Ottestad.

Hedmarken legevakt er legevakt for Hamar, Stange, Løten og søndre Ringsaker.

Den nye legevaktbilen bemannes av en paramedic/sykepleier fra ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet og av en lege fra legevakttjenesten.

Legevaktbilen styres fra legevakten og brukes både til sykebesøk og til øyeblikkelig hjelp-oppdrag etter forespørsel fra AMK i alle kommunene tilhørende Hedmarken legevakt.

– Vi er veldig fornøyde og stolte over å ha etablert et samarbeid med Sykehuset Innlandet om betjent legevaktbil mellom klokken 08 og 20 alle dager.

Samhandlingen vil styrke samarbeidet, som igjen vil styrke vår akuttberedskap til befolkningen. Vi er også svært glade og takknemlige for at Røde Kors stiller kjøretøy til disposisjon, samt frivillig sjåfør etter klokka 20.

De frivillige utgjør en helt avgjørende rolle i samfunnets beredskap, sier Atle Rørbakk, daglig leder ved Hedmarken legevakt.

– Bedre tilbud for pasientene

Samarbeidet om den nye legevaktbilen gjør at flere pasienter vil slippe unødige transporter til legevakt eller sykehus, ved at de får vurdering og behandling av lege hjemme.

Med den nye legevaktbilen på plass, kan legen rykke ut til der hvor pasientene befinner seg.

Erfaringer fra et samarbeid mellom Hedmarken legevakt og Brumunddal Røde Kors Hjelpekorps om legevaktbil, viser at helt opp mot 7 av 10 pasienter legevaktbilen rykker ut kan bli værende igjen på stedet etter undersøkelse av legevaktlege.

Dette understøttes av tall fra tilsvarende legevakter med legevaktbil, forteller daglig leder Rørbakk.

Samarbeidet om legevaktbilen er også i tråd med nasjonale målsettinger om utvikling av tjenester som setter brukerens behov i sentrum.

Kommunene og sykehuset har ifølge akuttmedisinforskriften et felles ansvar for den akuttmedisinske beredskapen.

Et slikt samarbeid bidrar både til å avlaste den ordinære ambulanseberedskapen og ivareta legevaktens utrykningsplikt og krav til sykebesøk.

– Det viktigste er likevel et bedre tilbud til pasientene.

Mange pasienter som tidligere måtte hentes av ambulanse og kjøres til legevakt eller sykehus for undersøkelser av sin helsetilstand, kan nå få kvalifisert medisinsk vurdering av lege på stedet, som raskere kan definere riktig behandlingsnivå, sier avdelingssjef for ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet, Ingvild Grønnerud, som mener samarbeidet er et eksempel til etterfølgelse også for andre kommuner.

Det er sykepleier på legevakten som ut fra medisinske kriterier vurderer om det er hensiktsmessig å sende legen ut på sykebesøk med legevaktbilen eller om pasienten skal komme til legevakten.

I fastlegens åpningstid skal som vanlig fastlegen kontaktes om du har behov for lege, skriver Sykehuset Innlandet.

Les hele saken på Hamar Dagblad sine nettsider.

Powered by Labrador CMS