Medieklipp

Droner kan brukes til mye. Her drone med hjertestarter.

Falck med ny ambisjon: Ambulansepersonell i bemannede droner skal redde flere liv

Droner for å sende hjertestartere eksisterer allerede. Nå vil danskene ta det et skritt lenger.

Publisert Sist oppdatert

Falck vil gjøre bemannede droner til en integrert del av sin brann- og ambulanstjeneste, ifølge SecurityUser.

Målsetningen er at de første folkene innen 2025 blir behandlet av paramedisinere som flyr i droner. Teknologien er i rask utvikling.

Neste fase går ut på å oppnå konkrete erfaringer med hvordan droner kan integreres i spesielle situasjoner. Samtidig skal myndighetene finne løsninger på hvordan reguleringen av droner kan tilpasses til at droner kan bli en del av hverdagen.

Falck innleder derfor sine første testflyvninger med ubemannede droner på Fyn og arbeider med å inngå et samarbeid med en teknologipartner som tjenesten kan gjennomføre bemannede drone­­flyvninger med.

Med den nye teknologien er Falcks ambisjon å redde og forbedre flere liv blandt akutt syke.

Samtidig ser virksomheten muligheter for å rykke ut til flere pasienter med en enkelt ambulansearbeider for å vurdere om det skal ettersendes en ambulanse.

Mohammad Derawi presenterte en helt fersk «prototype» for hvordan han ser for seg en ambulansedrone på Ambulanseforum 2018. Foto: Live Oftedahl

Droneflygende paramedisinere er en av flere kommende satsninger fra Falck som skal sette standarden for ambulansetjenester slik de ser ut om bare ti år.

Adm. direktør og CEO Jakob Riis sier:

– Sammen med våre kunder skapte vi for 10-15 år siden en av verdens mest avanserte ambulansetjenester. I dag er en ambulanse et rullende, fremskutt behandlingssted. Ambulansen er stedet hvor leger og paramedisinere igangsetter den første behandlingen av kritisk syke og tilskadekomne pasienter. Nå arbeider vi igjen med å utvikle ambulansebårne helseløsninger som setter standarden for ambulansetjenester om ti år. Med fremtidens ambulanser arbeider vi for å videreutvikle ambulanser med ny teknologi, medisiner og behandlingsmetoder. Utfordringen er at de også blir en dyr ressurs. Derfor ser vi også et behov for å kunne rykke mere fleksibelt ut med for eksempel en paramedisiner i en drone, og så ettersende en ambulanse i de tilfeller hvor det er påkrevet.

Ny teknologi kan løse flere utfordringer
Hele helsetjensten står overfor grunnleggende endringer i kommende år. Blant hovedutfordringene er flere kronikere og større krav fra befolkningen, helsepersonell og beslutningstakere. Samtidig vinner nye fremkomstmidler som for eksempel førerløse biler og droner frem og vil også endre ambulanseområdet.

– Det er en alminnelig antakelse at droner senest i 2030 vil inngå som én av flere nye transportformer. Det er et åpent spørsmål hvordan vi skaber merverdi av ny teknologi: Ligger verdien i raskere responstider til eksempelvis hjertestanspasienter, så vi redder og forbedrer flere liv? Ligger verdien i bedre hjelp til utkantsområder? Ligger verdien i å kunne behandle flere hjemme? Eller ligger verdien i å kunne spare ambulanseoppdrag og dermed antallet enheter og penger? Vi vet det ikke i dag, men går nå i gang med å finne ut av hvordan droneteknologi kan brukes og ikke brukes, sier Jakob Riis.

Samarbeidet gjennomføres med partnere og kunder
Falck er i dag i dialog med flere førende droneleverandører for å finne en teknologipartner. For droneleverandører er Falck en interessant samarbeidspartner fordi virksomheden er til stede i både Europa, USA og Sør-Amerika. Samtidig vurderes beredskapsområdet som en prioritert use case, når myndigheter i hele verden skal gi de første tillatelser til å fly med droner utenfor synsvidde og med bemannede droner.

– Falck skal ikke stå for droneutviklingen, men fokusere på å tilpasse droner til utrykning. Vårt mål er å oppnå erfaringer med hvor og hvordan teknologien kan brukes i fremtidens ambulansetjeneste. Ny teknologi er veien til å sikre mer helse for mindre penger, og Falck er godt posisjonert til å prøve ut og vurdere ny teknologi i stor skala. Det krever globale partnere og implementering på tvers av de nasjonale markedene, sier Jakob Riis.

Falck har siden 2018 deltatt i innovasjonsprosjektet Sundhedsdroner støttet av Innovationsfonden i samarbeid med Holo, Unifly, SA Group, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. Sundhedsdroner undersøker hvordan droner kan anvendes til transport av blodprøver og medisinsk utstyr.

Les mer om saken hos SecurityUser

Powered by Labrador CMS