Medieklipp

Sivilforsvaret og Røde Kors i aksjon på samvirkekurs.

Et rop om hjelp i stormen

Røde Kors ber om politisk handlekraft for den lokale beredskapen.

Publisert Sist oppdatert

Dette skriver Rita Lekang, distriktsleder Nordland Røde Kors, Bodø i et debattinnlegg til Avisa Nordland.

Når det går snøskred, er tid og effektiv koordinasjon avgjørende. Liv kan gå tapt dersom frivillige redningsmannskaper ikke har nødvendig sambandsutstyr. Vi trenger politisk handlekraft for den lokale beredskapen.

I dag er det slik at frivillige med spesialkompetanse på snøskred ikke har tilgang til nødnett-terminaler, noe som er nødvendig for en umiddelbar og koordinert respons når krisen rammer.

Frivillige med fagekspertise bor i Bodø, men terminaler er det ikke nok av, de er i Svolvær 5 timer unna! Dette er tid som spiser av mulighetene for å redde liv. Den lokale kompetansen er trent for rask responstid, men uten tilgang til nødnett hjelper det ikke med kunnskap og trening.

Beredskapen i Salten-regionen er svært begrenset ved behov for en rask utrykning ved skredhendelse på grunn av mangel på dette utstyret. Vi kan ikke være avhengige av å reise innom et sted for å hente terminal hvis vi må rykke ut!

Frustrerte frivillige

Røde Kors består av mennesker som bruker fritiden sin på å hjelpe andre. Vi har lagt ned utallige timer på kurs og øvelser uten å få betalt en krone. Da er det frustrerende, og på grensen til uforståelig, at ikke myndighetene støtter oss med det utstyret vi trenger for å bistå den offentlige redningstjenesten.

For å styrke beredskapen jobber vi langsiktig med kompetansebygging i regionen. På sikt vil vi få på plass flere skredgrupper. Dette vil også forutsette flere terminaler.

Et glimt av håp?

For noen uker siden fikk vi vite at Gjensidigestiftelsen har gitt frivillige organisasjoner i redningstjenesten et kjempeløft på 54 millioner kroner! Endelig ville vi få kommunikasjonsutstyret vi trenger. Men nei, slik ble det ikke. Terminalene må nemlig ha abonnementer som myndighetene står for, og det ser det ikke ut som at de forstår alvoret.

Det er derfor vi skriver dette ropet om hjelp. Frivillig beredskap bør ikke ha noe med partipolitikk å gjøre, kun vår felles sikkerhet.

Les innlegget hos Avisa Nordland.

Powered by Labrador CMS