Medieklipp

– Digitalisering av helsetjenester er mer krevende enn banktjenester

Hun skal samle Helse-Norge til ett «IT-rike».

Publisert Sist oppdatert

For litt over fire år siden ble Direktoratet for e-helse skilt ut fra Helsedirektoratet. De mente det var et stort behov for å få en nasjonal styring over den digitale utviklingen av statlig og kommunal helse- og omsorgssektor, skriver Teknisk Ukeblad.

Direktoratet for e-helse er nå et fagdirektorat organisert under Helse- og omsorgsdepartementet. De skal utvikle det vi trenger av nasjonale strategier og vedtak, og være en pådriver for å samle helse-IT til «et rike».

Dette ledes av administrerende direktør Christine Bergland. Juristen hadde lang erfaring med digitalisering i trygdeetaten og ledet arbeidet i Helsedirektoratet før de ble skilt ut.

17 000 ulike små og store foretak

– Norge var svært tidlig ute med å anskaffe elektroniske pasientjournaler på 90-tallet. Alle anskaffet slike, men problemet var alle de ulike systemene som ble tatt i bruk. Det var ikke snakk om å dele informasjon. Det ble selvfølgelig et stort problem når det finnes 17.000 ulike små og store foretak innen helse og omsorg, sier Bergland.

På starten av 2000 tallet ble det gjort mye arbeid for å kunne dele henvisninger, epikriser og pasientsvar. Det gikk ikke spesielt bra, og det er i denne perioden vi fikk masse eksempler på bruk av telefaks og disketter transportert i drosje.

– Nå er det gjort en stor nasjonal innsats for dokumentutveksling, og i dag er det meste på plass, selv om noen sykehus mangler. Et nasjonalt spleiselag har gjort at vi har tatt igjen det tapte. Vi så tidlig at det ikke er tilstrekkelig å utveksle dokumenter. I stedet skal vi dele data og dokumenter, sier hun.

Helse langt etter

En ny rapport fra OECD slår fast at helsesektoren i landene ligger mellom 10 og 15 år etter andre sektorer i samfunnet på digitalisering. Generelt er det brukt langt mindre ressurser på digitalisering her enn i f.eks. finanssektoren.

Les mer om saken hos Teknisk Ukeblad

Powered by Labrador CMS