Medieklipp

Derfor er barn mest sårbare for feilmedisinering

Fem tilfeller av feilmedisinering skjer hver dag på norske sykehus.

Publisert Sist oppdatert

På to år døde 27 personer etter feilmedisinering. De minste barna er spesielt utsatt, skriver NRK Norge.

Hver dag meldes det inn fem medisineringsfeil ved norske sykehus. En gruppe forskere ved Universitetet i Oslo har funnet ut at slike feil ble meldt inn 3500 ganger i 2016 og 2017. 27 pasienter døde etter feilmedisineringen, og 177 fikk alvorlige skader.

Feildosering er den vanligste feilen som gjøres.

– Det handler om at feil styrke er gitt, eller man har regnet ut feil dosering til pasienten, sier Anne Gerd Granås, som er professor i samfunnsfarmasi, ved UiO.

– Barn er ekstra sårbare, fordi de i utgangspunktet er små. Hvis et barn på 6,6 kilo får en dosering som er beregnet på 66 kilo, kan det få store konsekvenser.

Norge peker seg negativt ut

Feilmedisinering er problem som står høyt på dagsorden i flere land, og Verdens helseorganisasjon (WHO) har en målsetting om å halvere problemet i løpet av fem år.

Undersøkelsen fra Universitetet i Oslo er den første i sitt slag her i landet. Forskerne har tatt for seg alle feil- og avviksmeldinger sykehusene har rapportert inn til det nasjonale helseregisteret.

Det kan dermed være snakk om mørketall, ettersom de bare har sett på hendelsene som faktisk varsles om.

På ett område skiller Norge seg ut, og her mener forskerne Norge kunne fulgt etter andre land for å bedre den dystre statistikken. De aller fleste feilene skjer nemlig ute på avdelingene, der sykepleiere stort sett administrer medisinutdelingen.

– Vi ser fra mange andre land at legemiddeldoser ikke regnes ut av sykepleiere, men av farmasøyter på sykehusapotekene. Det betyr at sykepleiere slipper å forholde seg til den mengden legemiddels som skal gis.

Uoppmerksomhet i en travel hverdag

Lill Sverresdatter Larsen, som er leder i sykepleierforbundet, mener tallene som kommer fram i forskningsartikkelen er urovekkende og utgjør en stor trussel mot pasientsikkerheten.

Selv om hun ikke avviser at farmasøyter kan få en større rolle, mener hun den største årsaken til problemet er underbemanning.

Les mer om saken hos NRK

Powered by Labrador CMS