Medieklipp

Ola Yttre.

Ambulanseforbundets leder inn i totalberedskapskommisjonen

Ola Yttre er utnevnt av Kongen i statsråd til å sitte i regjeringens totalberedskapskommisjon som skal vurdere styrker og svakheter ved beredskapen i Norge.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg er veldig stolt over at jeg får delta i dette viktige arbeidet og takker medlemmer og tillitsvalgte i Ambulanseforbundet som har vist meg tilliten til å være deres leder.

Det arbeidet vi i styret har lagt ned i mange år, er nok en viktig årsak til at jeg er valgt ut til å sitte i kommisjonen, sier Yttre, leder av Ambulanseforbundet i Delta, i et intervju på Delta sine nettsider.

Kommisjonen skal vurdere styrker og svakheter ved dagens beredskapssystemer, og foreslå hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, og sikre best mulig samlet utnyttelse av de samlede beredskapsressursene.

– Vi har blitt lagt merke til

– Beredskap og beredskapspolitikk har i mange år vært et prioritert område for oss i Ambulanseforbundet i Delta. Fag er vår primæroppgave som yrkesorganisasjon. Det er dette vi jobber med hver eneste dag, sier Yttre.

Han går inn som en av 16 medlemmer i kommisjonen som ledes av pensjonert general Harald Sunde. De skal levere en offentlig utredning (NOU) i juni 2023.

– Det er veldig bra at den viktige jobben vi i Ambulanseforbundet gjør har blitt lagt merke til og at jeg nå får være med inn i dette viktige arbeidet, sier Yttre.

I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de vil «setje ned ein totalberedskapskommisjon som skal vurdere korleis samfunnets totale ressursar best mogleg bør innrettast for å sikre tilfredsstillande beredskap.»

Totalberedskapskommisjonen skal se på hvordan ressursene kan benyttes på en best mulig måte for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Staten skal sørge for innbyggernes sikkerhet og trygghet. For å klare dette må samfunnssikkerhet, beredskap og totalforsvar bli sentrale begrep i årene som kommer, sier Mehl.

Les hele saken på Delta sine nettsider.

Powered by Labrador CMS