Medieklipp

Man måtte over på talesamband framfor statuser på skjermer under aksjonen den 22. juli.

5G kan brukes til mye mer enn 4G

Høyere hastighet, større kapasitet, lavere forsinkelse og langt bedre tilrettelagt for tingenes internett.

Publisert Sist oppdatert

OsloMet-forskere forklarer hvordan 5G vil bli, skriver Forskning.no

5G er på vei inn i Norge. Det nye mobilsystemet er mye bedre tilrettelagt for Internett i biler, parkeringssensorer, mobilt medisinsk utstyr, fiskeoppdrett og miljøovervåkning. Dette gir store muligheter og ringvirkninger.

Dagens mobilsystem 4G, og forgjengerne 3G og 2G, er egentlig bare beregnet på mobiltelefoner. Disse systemene har etter hvert fått høyere hastighet og flere tjenester, som for eksempel apper for smarttelefoner.

Milliarder av sensorer

Men de har for lite kapasitet til milliarder av sensorer i en voksende mengde apparater og utstyr med nettilkobling.

En sensor er en komponent som mottar signaler eller stimulering og svarer med et elektrisk signal. Den må være følsom overfor det den skal måle og ufølsom overfor andre fenomener.

Det finnes for eksempel sensorer for måling av temperatur, bevegelse, strekk og trykk. Dette kan være nyttig i mange sammenhenger. I dag finnes det mange sensorer i ulike typer utstyr, og flere vil det bli.

– Mobiltelefoner blir det ikke stort flere av enn det er mennesker på jorden. Av sensorer kan det bli så mange som hundre ganger flere enn det er mennesker eller enda mer, forklarer professor på OsloMet, Thanh Van Do.

– 4G må ha et SIM-kort til hver sensor for å sende data. Det blir veldig dyrt om man har mange av dem, og man vil aldri klare å støtte alle disse milliardene av sensorer, forklarer han.

4G-nettet ville sprenges om det skulle støtte veldig mange sensorer.

5G gir plass til sensorene og er mer presist

5G gir plass til mange flere sensorer. Det kan også støtte utstyr og programmer som er veldig presise og pålitelige, og som må ha lav forsinkelse i nettet for å fungere best mulig.

De trenger heller ikke å være koblet på nett hele tiden, slik som mobiltelefoner.

Vi kan for eksempel tenke oss fjernstyring av medisinske operasjoner med bruk av robot.

– Hvis du skal operere fra Oslo og kniven er på et feltsykehus i Afghanistan, må det gjøres presist og riktig. Her er det snakk om millisekunder, sier Thanh Van Do.

– Hvordan kan det gå fortere på 5G?

– Fordi man klarer å ha høyere bitrate, det vil si at det overføres mer informasjon per sekund og med lavere forsinkelse. I 5G kan man ha en forsinkelse på 0,5 – 1 millisekund, som gjør det mer brukbart til å styre ulike typer utstyr enn 4G.

Kan kombinere ulike typer nett

5G kan dessuten kombinere helt ulike tjenester som for eksempel vanlige mobiltelefontjenester og et nødnett, samtidig som det kan støtte utstyr med sensorer.

Løsningen er å dele opp nettet i ulike deler, såkalt «network slicing».

Til 5G lages det ikke mobilnett ved å plassere ut så mye fysisk utstyr som i 4G, men av programvarenett lagt inn i en datasky. Da kalles det gjerne virtuelle nett.

Langt mer fleksibelt

– Kan det for eksempel være flere vanlige mobilnett, et nødnett og nett bare for sensorer?

– Ja, vi kan ha nett med vidt forskjellig omforming av signalene, som gjør at vi kan støtte for eksempel sensorer av bestemte typer. Slik kan vi ha ulike nett som fungerer på helt forskjellige måter, sier Thanh van Do.

– Til og med 4G blir alle data behandlet likt, uansett om det haster eller ikke, og om det er enkelt eller komplisert utstyr. 4G kan dermed ikke tilfredsstille de samme kravene som 5G kan, sier førsteamanuensis Boning Feng.

– Nå ligger sensorer for eksempel i Telenor enda på 2G, fordi de bare trenger lav hastighet, sier Thanh Van Do.

De kan ikke tilby sensorer og utstyr på 4G fordi mobilsystemet ikke klarer å se forskjell mellom mobiltelefoner og sensorer.

Om du for eksempel har alarmsystemer hjemme som trenger et abonnement, vil det nå gå på 2G. Det vil aldri gå på 4G. Om det gikk på 4G, ville det ta mer av kapasiteten i 4G-nettet. Nettet ville lettere bli sprengt.

– Du ville i så fall kaste bort mye ressurser og skyte spurv med kanoner, sier Boning Feng.

Han forklarer at vi med 5G lettere kan kombinere ulike tjenester som et nett kan brukes til. Det vil takle både mobiltelefonsamtaler, internett med bruk av nettsider og overføring av film og bruk av mange slags sensorer.

– 5G er mest aktuelt for sensorer utendørs, ikke inne, der trådløst nett kan brukes, sier Thanh Van Do.

For eksempel kan det være parkometer og kameraer som står ute, som ofte ikke vil være pålitelige med trådløst nett. Alle parkometer bruker for eksempel nå 2G.

Neste generasjon nødnett

Når samme fysiske infrastruktur kan ha mange forskjellige nett for forskjellige typer utstyr og tjenester i 5G, blir det plass til en «network slice» til et adskilt nødnett.

– Blir det neste generasjons nødnett?

– Ja, og det vil kunne ha flere funksjoner og bli billigere og sikrere på mange måter.

Man kan for eksempel også ha et nett for hæren. Nå har de sitt eget nett. De vil fortsatt ha sin egen infrastruktur med et eget helt separat nett, men da et eget 5G-nett.

Les mer om saken hos Forskning.no.

Powered by Labrador CMS