Luftambulanse

Vil ha luftambulanse stasjonert i Kristiansund

Publisert Sist oppdatert

«Stasjonering av luftambulanse i Kristiansund vil være et livsviktig tiltak», skriver Orkidé i sitt høringssvar til Helse Møre og Romsdals utviklingsplan ifølge Tidens Krav (krever innlogging).

Regionrådet mener utviklingsplanen ikke tar nok innover seg den store endringen at sykehuset i Kristiansund skal avvikles og flyttes ut av regionen. Dette har stor betydning for det prehospitale tilbudet.

- Utfordringene ved at Kristiansund med 25.000 innbyggere i fremtiden skal med ambulanse ut av byen er ikke godt nok konkretisert og beskrevet i utviklingsplanen. Dagens veistrekning mellom Kristiansund og Hjelset inneholder flere trafikkmessige flaskehalser som må inngå i planleggingen av det prehospitale tilbudet, og regionrådet mener at strekningen må være utbedret før nytt sykehus tas i bruk. Kompenserende tiltak for lengre avstander og samtidighetskonflikter må konkretiseres. Stasjonering av luftambulanse i Kristiansund vil være et livsviktig tiltak. Det forventes at innbyggerne i Kristiansund og på Nordmøre ikke skal ha dårligere akuttmedisinsketjenester utenfor sykehus enn kommuner som ligger geografisk nærmere akuttsykehuset, skriver Orkide.

Får støtte

Regionrådet får støtte av både Kristiansund, Smøla og Aure kommune.

- Ved etablering av ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal vil behovet for helikoptertransport øke. Trender viser også at transport mellom sykehusene med luftambulanse øker. Det bør derfor igjen drøftes om det er grunnlag for et eget stasjonert helikopter i Kristiansundsområdet. Landingsplass for helikopter må opprettholdes ved DMS Kristiansund, skriver Kristiansund kommune i sin høringsuttalelse.

Mens kommunen gjentar at intensivambulanse må stasjoneres i Kristiansund når SNR Hjelset er etablert, gjentar Aure og Smøla sin uttalelse til konseptfaserapporten for SNR:

- Tiltak som gir bedre tilgang på luftambulanse, også når det er dårlig vær, må prioriteres. Slik kommunene Aure og Smøla nå ligger, er det de som ligger mest perifert for luftambulansen sine baser i både Trondheim, Ålesund og Dombås. Slik våre kommuner ser det, kan en annen lokalisering av luftambulanse være med på å kompensere noe for lang reisevei til både akutt- og traumesykehus.

Les mer om saken hos Tidens Krav (krever innlogging)

Powered by Labrador CMS