Luftambulanse

Luftambulansetjenesten har blitt eget helseforetak

Publisert Sist oppdatert

– Som ansvarlig selskap (ANS) har det vært vanskelig å forklare folk flest, media og beslutningstakere at luftambulansetjenesten er en del av de offentlige helsetjenestene på lik linje med bil- og båtambulansene, sier Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF i en pressemelding.

Det er Helse Nord RHF, Helse Midt Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF som eier luftambulansetjenesten og betaler for all luftambulanse i Norge.
I 2004 opprettet RHF-ene det ansvarlige selskapet, Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS, for å administrere tjenesten for dem.
Nå har de overført alle selskapets oppgaver til sitt nye helseforetak, Luftambulansetjenesten HF.
De regionale helseforetakene bruker over en milliard kroner i året på luftambulansetjenester, hvorav drøyt 870 millioner kroner går til beredskap og drift av fly og helikoptre. I tillegg finansieres medisinsk bemanning med høyt kvalifiserte leger og sykepleiere.
Luftambulansetjenesten HF har ni ambulansefly og 13 ambulansehelikoptre fordelt på 19 baser fra Kirkenes i nord-øst til Arendal i sør.

Powered by Labrador CMS