Luftambulanse

Ambulansefly i Bodø.

Foreslår statlig og ideell drift

LO og Sykepleierforbundet mener anbud på ambulansefly skaper stor risiko. De foreslår ny modell som de mener vil gi mer pålitelig helsetilbud i nord.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Sykepleierforbund og LO foreslår at staten kjøper opp og drifter et ambulanseflyselskap. Helikopterdelen ønsker LO at oppdraget gis direkte til Stiftelsen Norsk Luftambulanse i en tidsbegrenset periode.

– Vi er glade for at LO tar initiativ til en løsning som kan skape ro i tjenesten, sier Gunn Lyngvær til Ambulanseforum. Hun er leder i avdelingen for samfunnskontakt i Stiftelsen Norsk Luftambulanse til Ambulanseforum.

– Dette er et initiativ vi støtter. Norsk Luftambulanse mener at en modell der staten samarbeider med en ideell aktør er det beste for både de ansatte og pasienten. Da vil staten fortsatt ha kontroll over tjenesten, samtidig som tjenesten blir godt ivaretatt. Nå er det opp til regjeringen å bestemme hvilken modell luftambulansen skal ha i fremtiden, fortsetter Lyngvær.

Statlig overtakelse

Til nyhetssiden FriFagbevegelse sier første nestleder Sissel. M. Skoghaug i LO at vi ikke kan gamble med noe så viktig som luftambulansen. Hun får full støtte fra Norsk Sykepleierforbund med 120.000 medlemmer.

– Vi opplevde store problemer i forrige runde med anbud. V kani ikke sitte stille å se på at skjer igjen, sier Skoghaug til FriFagbevegelse.

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund sier at de har vært tydelige på landsmøtevedtak at det skal jobbes for å unngå anbud i fremtiden. Svenske Babcock vant anbudet i 2017 etter at Lufttransport hadde driftet luftambulansetjenesten i 29 år. Regjeringen signaliserte i Hurdalsplattformen at de vil forberede statlig overtakelse av luftambulansen, og utrede modeller for samarbeid med ideelle, for å avskaffe anbud i tjenesten.

To alternativer

FriFagbevegelse som er en nettavis om arbeidslivet og fagbevegelsen, skriver to alternative organisasjonsformer av luftambulansetjenesten. Alternativ én er at Helse- og omsorgsdepartementet eier tjenesten. Alternativ to er at helseforetakene eier tjenesten. Siste alternativ påpekes det at en forutsetning i denne modellen er at Luftambulansetjenesten HF må ha en annen kompetanse enn i dag. Mens alternativ en, der Helse- og omsorgsdepartementet eier tjenesten, tar hensyn til uttalt motstand fra de regionale helseforetakene om at de ikke ønsker å ha ansvar for operativ drift av luftambulansetjenesten.

Powered by Labrador CMS