Luftambulanse

Begynnelsen – eller slutten – av E6 i Kirkenes.

Finnmark legeforening ønsker flerbrukshelikopter fra Forsvaret i Finnmark

7. juni sendte Finnmark legeforening et brev hvor de uttrykker at de ønsker et flerbrukshelikopter fra Forsvaret stasjoner i Finnmark.

Publisert Sist oppdatert

De ønsker ikke et ambulansehelikopter.

Brevet er sendt til aktører i Forsvaret, luftambulansetjenesten, departementer, regionale helseforetak, kommuner, helsetopper og politiske partier med flere.

Forsvaret har operert et helikopter fra Kirkeneus lufthavn våren 2018, og sammenhengende siden november 2019.

Fra 15. april ble begrunnelsen for tilstedeværelsen endret fra ustabil luftambulansetjneste til at koronautbruddet.

Fra 16. juli er det planlagt et operatørskifte. Norsk Luftambulanse AS overtar rollen som mildertidlig operatør fram til 31. januar 2021, med mulighet for forlengelse.

Finnmark legeforening lister opp følgende liste:

  • NLA mangler nødvendig infrastruktur på flyplassen med fasiliteter for hvile for personellet.
  • Vil det ramme den nasjonale luftambulanseberedskapen?
  • Støyproblematikk ved samlokalisering av helikopter og fly.
  • 339-skvadronen har kapasitet.
  • Et flerbrukshelikopter kan bistå brannvesenet ved transport av innsatspersonell, slokking av skogbrann, og evakuering for eksempel ved flom og ras.
  • Et flerbrukshelikopter kan brukes til flere beredskapsutfordringer.

«Finnmark legeforening mener at det beste alternativet for Øst-Finnmark er et flerbrukshelikopter drevet fra en militær plattform etter modell fra redningshelikoptrene. Det løser alle beredskapsutfordringer for en liten befolkning i et geografisk stort område til en mye lavere kostnad enn det Regjeringen nå legger opp til,» heter det i brevet.

Powered by Labrador CMS