Legevakt

Utskjelt 1813-direktør har vært med på å redde tusenvis av liv

Publisert Sist oppdatert

DANMARK: 60 år i dag. Direktør i Region Hovedstadens Akutberedskab, lege Freddy Lippert står bak flere innsatser og systemer som gjennom en årrekke er satt ut i livet for å å bedre hjelpen til akutt syke dansker, skriver Århus Stiftstidende.

Tusenvis av dansker som har vært rammet av akutt, livstruende sykdom, vil sannsynligvis kunne takke Freddy Lippert for å ha gitt et vesentlig bidrag til at de har sluppet fra det med livet i behold.
Hvis man rammes av for eksempel en hjertestans hjemme, på arbeidsplassen eller under innleggelse på sykehuset, vil han – bak kulissene – ha spilt en sentral rolle i bestrebelsene på å sikre rask, optimal og livreddende hjelp fra forbipasserende, 1813, ambulanser og sykehus.
Freddy Lippert, som fyller 60 år den 14. oktober, står således bak flere av de, også i noen tilfeller omstridte, innsatser og systemer, som gjennom en årrekke er satt ut i livet for å redde akutt syke dansker.
Først og fremst står han i spissen for akuttelefonen 1813, som har gitt ham mange ørefiker, men som også kan by på mange glade og tilfredse pasienter.
Ordningen trådte i kraft i 2014 for å lage et såkalt enkjedet akuttsystem, hvor sykehusenes «skadestuer», og praktiserende legers legevaktsordning ble slått sammen under regionens ledelse.
Det betød at akutt syke skulle ringe før de evt. fikk «lov» til å dra på skadestuen.
På den måten kunne man unngå tidligere tiders svært lange ventetider på skadestuen, men de kunne også komme til å vente lang tid på å overhodet komme gjennom på telefonen, viste det seg.
Det betød også at praktiserende legers organisasjon ble fratatt ansvaret for å drive legevakten, noe som utløste svært hard kritikk – også rettet personlig mot Freddy Lippert - fra mange praktiserende leger, som har valgt å boikotte ordningen, hvor det i første omgang er sykepleiere som tar telefonen.
I dag er det blitt lengre mellom de kritiske røstene, og i regionen fremhever man gjerne at borgernes tilfredshet ligger stabilt på 90 prosent, når de blir spurt hvordan de vurderer hjelpen fra 1813.
Mindre kontroversielt, men med enorm effekt, har Freddy Lippert også vært en drivende kraft i samarbeidet med Trygfonden når det gjelder å få utbredt bruken av hjertestartere og få langt flere dansker til å gi livreddende hjerte-lungeredning, når noen i deres nærhet rammes av hjertestans.
Dansker var tidligere meget tilbakeholdende med å gi HLR i frykt for å komme til å skade folk enda mer.
Men forskning og målrettede kampanjer har ført til at langt flere forbipasserende i dag engasjerer seg direkte til ambulansen når frem. Det har ført til at tre ganger så mange dansker overlever en hjertestans i dag enn for 10 år siden.
Freddy Lippert har også vært med på å få innført akutteam på sykehusene som avdelingene kan tilkalle når det skal gripes inn mot hjertestans.
Han er også svært aktiv i internasjonale fagkretser innen forskning, og er blant annet med i et prosjekt omkring kunstig intelligens som «lytter med» på alle medisinske oppkall til 112 for å oppdage hjertestans tidligere.
Les mer om saken hos Århus Stiftstidende

Powered by Labrador CMS