Legevakt

Legvaktbilen i Ski kan forsvinne etter bare tre måneder

Publisert Sist oppdatert

Legevakten på Ski sykehus har en egen legebil som ble tatt i bruk i oktober måned. Ved nyttår kan det populære tilbudet allerede bli borte, ifølge Østlandets Blad (krever innlogging).

– I tillegg til å stille diagnoser og i flere tilfeller drive livreddende behandling, avlaster vi jo både legevakten og ambulansetjenesten. Flere av pasientene vi reiser ut til, ville i mange tilfeller måttet rekvirere ambulanse for å ta seg til legevakten. Vår tjeneste er som en mobil legevakt, forteller fagutviklingssykepleier Mali Sevaldsen til ØB.

Tjenesten med legebil er ikke for alle og er heller ikke et døgnkontinuerlig tilbud. Per i dag er tilbudet cirka hver annen dag. Det byttes på om de kjører ut på dagtid eller kveld.

– Dere får penger i dag. Hva med neste år. Vil tilbudet om legebil bli borte?

– Det er jo fylkeskommunene som har tildelt oss en sum penger for å prøve dette som et prosjekt. Men jeg håper virkelig på en permanent løsning med legebil, sier Sevaldsen.

– Blir ikke dette en form for konkurranse med Hjemmelegene?

– Nei, det er absolutt ingen konkurranse. I den akuttmedisinskeforskriften står det klart og tydelig at vi skal kunne tilby å møte pasientens behov der de bor. Det er det vi nå har startet opp med. Så får vi bare håpe at vi kan fortsette i 2020. Det vi ønsker aller mest er å kunne tilby legebil til alle, hele tiden, sier Sevaldsen.

Per i dag er det tre leger og et større antall sykepleiere som går i turnus for å bemanne legebilen. Siden oppstarten den 28. oktober, har legebilen vært på cirka 65 oppdrag.
Les mer om saken hos Østlandets Blad (krever innlogging)

Powered by Labrador CMS