Konferanse

Redningskonferansens 2019 - program

Publisert Sist oppdatert

Viking Sky-aksjonen og snøskredet i Tamokdalen blir hendelser som gjennomgås på Redningskonferansen i år, i tillegg til en rekke interessante foredrag og workshops som belyser samvirket i Norge - slik at vi kan gjøre det enda bedre neste gang.

Se program og tider i PDF (sist oppdatert 22. september)

Redningskonferansens hensikt er å skape en arena for de som bidrar i den samvirkende redningstjenesten.
Sjekk også Redningskonferansen.no
I år vil vi gjøre dette med utgangspunkt i Viking Sky-aksjonen og snøskred-aksjonen i Tamokdalen. Vi vil møtes til presentasjon og diskusjon om avgjørelser på operasjonelt nivå gjennom HRS og LRS, og ned til taktisk nivå på skadested.
Norge har en unik redningstjeneste. Konseptet med at alle samfunnets tilgjengelige ressurser, offentlige, private eller frivillige, kan settes inn i en redningsaksjon – ledet av enten Hovedredningssentralene (HRS) eller en av de lokale redningssentralene (LRS) – er et konsept som vi ikke finner i noen andre deler av verden.
Konseptet hviler blant annet på samvirkeprinsippet, det vil si en dugnadsånd og bidrag fra en lang rekke ulike aktører, som hver på sin måte er med på å skape trygghet og lindring for mennesker som er i akutt nød eller fare.

Dato: 23. september
Tid: 09-17
Sted: Scandic Oslo Airport
Adresse: Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen
Ankomst: Shuttlebuss 55 fra flyplassen
Pris: Kr 1100,- for dagpakke, fram til 1. september. Da går prisen opp. Prisen er subsidiert.
Middag søndag: Kr 450,- (meksikansk tacobuffet)
Middag mandag: Kr. 450,- (tapas)
Overnatting: Kr 1350,- for enkeltrom. Kr 990,- for dobbeltrom per person

Foreløpig program

Innledning
Ingvil Smines Tybring-Gjedde, samfunnssikkerhetsminister Justis- og beredskapsdepartementet
FELLES SITUASJONSFORSTÅELSE:
Krisekoordinering i det norske styringssystemet. Noen dilemmaer og refleksjoner.

Helge Renå, Ph.D. Police Coordination in Crisis, Universitetet i Bergen
De frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonenens rolle i dagens samfunn. (WHAT IF II).
Hva inneholder rapporten og hva bør den brukes til?

Bente Asphaug, daglig leder FORF (Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum)
Anerkjennelse av faktisk kompetanse og sertifisering av frivillige – redningsaksjoner og operativ innsats - tiltak for motivering og nyrekruttering
Turid Irene Turunen og Marit Louise Malin, Røde Kors Hjelpekorps Karasjok/Kautokeino
Hva SAR-rapportene viser. Hvordan kan vi hente ut erfaringer for bedre beslutningsgrunnlag i redningsaksjoner?
Jan-Gunnar Hole, leder Insoft
Når redderen må reddes
Marco Yurachek, redningsmann og klatrer fra Canada. Yurachek, vil ta oss gjennom en redningsaksjon hvor han ble hardt skadet etter en klatreulykke. Foredrag på engelsk.
AKTUELLEHENDELSER

Snøskredet i Tamokdalen

  • Organisering og beslutninger - sikkerhet for mannskap. Morten Pettersen, operasjonsleder LRS Troms
  • Vurderinger og lojalitet til beslutninger. Ventestress; hva gjør det med innsats når man må vente og noen er i nød «der ute»? Julia Fieler, fagleder skred Røde Kors Hjelpekorps, Vegard Standahl Olsen, fagleder skred Norsk Folkehjelp Sanitet og Markus Landrø, snøskredvarsler og leder for observatørkorpset i snøskredvarslingen NVE
  • Bruk av redningshelikopter, Nils Arne Ro, fartøysjef Sea King Banak

Paneldebatt ledet av Siri Lill Mannes

VIKING SKY :Sekunder fra katastrofe

Den store «testen» av samvirkeprinsippet i norsk redningstjeneste

  • MAYDAY fra brua - hva skjedde ombord, Inge Lockert, Statslos/Kystverket
  • Organisering og kommunikasjon under redningsaksjonen, «Alle mann til pumpene». Ståle Jamtli, operativ inspektør HRS Sør-Norge
  • Hvordan organisere kaoset som oppstår på land? Franck, operasjonsleder LRS Møre og Romsdal, Pauli Løchting, innsatsleder politi Møre og Romsdal, Knut Erik Skogheim, innsatsleder helse Møre og Romsdal og Hilde Brandshaug Vikås, FORF Møre og Romsdal
  • Hvordan evakuere nesten 1400 personer på en best mulig måte?
    Asbjørn Singstad, fartøysjef Sea King Ørlandet, Rune Meyer Amundsen, fartøysjef CHC redningshelikopter og Hans Jonas Engh, redningsmann CHC offshore beredskapshelikopter

Paneldebatt ledet av Siri Lill Mannes
Oppsummering og avslutning

Bekreftede workshops

Nødnett
Owe Frøland, HRS
SAR-rapport
Jan-Gunnar Hole, leder Insoft
ILKO-samhandling
HLR-trening
CPR Race Laerdal Medical
Redningskonferansens arrangeres av Hovedredningssentralene, Politihøgskolen, Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) og Ambulanseforum. Ambulanseforum er teknisk arrangør.

Powered by Labrador CMS