Konferanse

Redningskonferansen 2017 - presentasjoner i PDF

Publisert Sist oppdatert

Her er de fleste PDF-presentasjonene fra Redningskonferansen 2017 - erfaringsseminar.

Mulighetsstudien – øvelse for læring - forutsetninger for individuell og kollektiv kunnskapsdannelse i redningstjenesten (PDF)
Geir Sverre Braut, leder av Samvirkekompetanse- gruppen og forsker Universitetet i Stavanger
Generelt om skred (PDF)
Albert Lunde, stipendiat UiS og leder i Nord- Gudbrandsal alpine redningsgruppe.
Ny nasjonal retningslinje for behandling av hypoterme pasienter (PDF)
Øyvind Thomassen, luftambulanselege, Helse Bergen

Skredet i Lyngen 16. mars

Overordnet beskrivelse av hendelsen (PDF)
Tore Wangsfjord, operativ redningsinspektør HRS -Nord
Medisinsk innsats i Lyngen (PDF)
Knut Fredriksen, UNN Statens luftambulanse
Rapport fra skredulykken fra Norges Røde Kors (PDF)
Redningsteknisk innsats i skredet i Gjerdelvdalen(PDF)
Frode Hansen, fagleder skred Røde Kors
Hva kan luftambulansen bidra med under skred (PDF)
Christen Tellefsen, redningsmann Norsk Luftambulanse

Skredet ved Haugastøl 15. mars

Overordnet beskrivelse av hendelsen (PDF)
Ståle Jamtli, operativ redningsinspektør HRS-Sør
Skredulykke ved Gråkallen i Hol (PDF)
Odd Halvard Seterdal, innsatsleder Nordre Buskerud
Haugastøl-skredet fra RKH skredgruppes perspektiv (PDF)
Stig Sundfjord, fagleder skred og innsatsmannskap Arild Sjåstad, RKH Skredgruppe Buskerud
Skredredningen fra Norske redningshunders perspektiv(PDF)
Pål Bakken, Norske redningshunder
Luftambulanselegens perspektiv fra Haugastøl (PDF)
Ole Petter Haugen, luftambulanselege Ål

PLIVO og samvirke - hva er erfaringene så langt med prosedyren og har den overføringsverdi på andre områder? (PDF)

  • Innsatsleder helse: Bernt Kristiansen, St. Olavs Hospital
  • Innsatsleder brann: Håvard Bakken, OBRE
  • Innsatsleder politi: Line Andresen Olstad, leder for Nasjonal referansegruppe for PLIVO og nasjonal instruktør PLIVO

Vel møtt til Redningskonferansen 2018 den 24. september!

Powered by Labrador CMS