Konferanse

Foredragene på Redningskonferansen i PDF

Publisert Sist oppdatert

Årets hovedtema på Redningskonferansen var felles situasjonsforståelse.

Her er programmet på Redningskonferansen 2018
Erfaringer ved meldingsmottak, beslutningstaking i stressede situasjoner, innsatsledelse og kommunikasjon i krise varhovedtemaene på årets konferanse, samt Redningshåndboka, veileder for planverk og samvirke i redningstjenesten og revidert sambandsreglement.
Konferansen ble åpnet av Torkil Omland, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.
Andre dag var viet defuse og debrifing, meldingsmottak og kommunikasjon i kriser.
Hva sier Stortingsmelding 10 (2016 - 17) om samfunnssikkerhet når det gjelder innsatsledelse og øvelsesvirksomhet? (PDF)
Jarle Øversveen, avdelingsdirektør og daglig leder ved HRS Sør-Norge
Ny fagutdanning for brann- og redningsetaten. Tanker om felles innsatslederutdanning (PDF)
Cecilie Daae, direktør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Status felles innsatslederutdanning – erfaringer og fremtidstanker (PDF)
Eirik Rosø, politiinspektør og leder av operativ seksjon ved Politihøgskolens etter og videreutdanning
Innsatsledelse og øvelser i helseforetakene (PDF)
Olav Østebø, ass. ambulansesjef og beredskapsleder Helse Stavanger

ENDELIG: Redningshåndboka er her (PDF)
Jon Halvorsen, styreleder FORF og organisasjonsleder Norsk Folkehjelp
Veileder for planverk og samvirke i redningstjenesten (PDF)
Rune Danielsen, redningsleder HRS Nord-Norge

Revideringer i sambandsreglementet. Ledelsessamband og faggrupper i redningstjenesten (PDF)
Owe Frøland, redningsleder HRS Sør-Norge

Beslutningstaking i pressede situasjoner (PDF)
Bjørn Helge Johnsen, professor Inst. samfunnspsykolog Universitetet i Bergen
Gjennomgang av hendelse «Seljord» (PDF)
Ståle Jamtli, redningsinspektør HRS Sør-Norge

Håndtering av hendelse Seljord (PDF)
Åsmund Sanda, innsatsleder Sør-Øst politidistrikt
Hvordan fungerte samarbeidet mellom ulike brannvesen, innsatsleder og øvrige aktører? (PDF)
Marius Kirkenes redningsdykker Brann- og redningsetaten Oslo kommune.
Det mentale skjold», når ulykken rammer egne mannskaper. Defuse og debrifing etter tøffe oppdrag (PDF)
Tomm F. Gran, fagleder HMSK Redningsselskapet
Erfaringer fra meldingsmottak i kritiske hendelser (PDF)
Frode Iversen, redningsleder HRS Nord-Norge
Kommunikasjon i kriser (PDF)
Roar Espevik, instituttleder for samfunnspsykologi UiB, med doktorgrad på felles mentale modeller i team, deriblant interaksjon i desentraliserte team

Powered by Labrador CMS