Innenriks

Viktig høring: Enklere tilgang til helseopplysninger for behandlere

Publisert Sist oppdatert

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c for at helsepersonell enklere skal få tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring.

Bestemmelsen åpner for innsyn i, eller tilgjengeliggjøring av taushetsbelagte opplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp eller egen læring i tilfeller hvor helsepersonell tidligere har ytt helsehjelp til pasienten.
Initiativet til endring kan være med å sikre at blant annet ambulansepersonell skal kunne gjøre oppslag i pasientjournal for egen læring og kvalitetssikring.
Slik lyder paragrafen på lovdata.no:
§ 29 c.Opplysninger til bruk i læringsarbeid og kvalitetssikring

Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger etter særskilt anmodning gjøres tilgjengelige for annet helsepersonell som tidligere har ytt helsehjelp til pasienten i et konkret behandlingsforløp, for kvalitetssikring av helsehjelpen eller egen læring. Behandlingen av anmodningen kan automatiseres. Første punktum omfatter opplysninger som er nødvendige og relevante for formålet. I pasientens journal skal det dokumenteres hvem opplysninger har blitt gjort tilgjengelige for, og hvilke opplysninger som har blitt gjort tilgjengelige, jf. § 40.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å forenkle helsepersonells tilgang til opplysninger etter bestemmelsen.
Departementet ber om merknader til forslaget innen 19. september 2019.
Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer: regjeringen.no.
Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg.

Alle kan avgi høringsuttalelser her

Tidigere debatt:
Ambulanseforum: For rigid taushetsplikt for helsepersonell
Aftenposten 19. desember 2018: «Dødelig personvern» av Torkel Steen
Aftenposten 26. desember 2018: «Pasientsikkerhet krever ikke lovbrudd» av helseminister Bent Høie(krever innlogging)
Aftenposten 27. desember 2018: «Skyggeboksing mot personvernreglementet?» av Datatilsynet
Aftenposten 1. januar 2019: «Helseministeren tilslører hva helsepersonell har lov til å søke av informasjon i pasientjournalen» av Olav Røise
Aftenposten 3. januar 2019: «Helseministeren bør lytte mindre til byråkratene og mer til de som faktisk leverer helsetjenestene» av Torkel Steen
Aftenposten 7. januar 2019: «Bent Høie om personvern-konflikten ved OUS: – Noen har tolket reglene feil»
Aftenposten 8. januar 2019: «Personvern og pasientsikkerhet må balanseres» kommentar av Joachim Lund

Powered by Labrador CMS