Innenriks

Nord universitets program for samfunnssikkerhet og beredskap får 14 forskere og over 10 millioner

Publisert Sist oppdatert

Stor bevilgning til Nord Universitet innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, melder Bodø Nu.
Handelshøgskolen ved Nord universitet har fått innvilget statlig støtte fra program for samfunnssikkerhet i Norges forskningsråd, til et internasjonalt forskningsprosjekt innenfor sikkerhet og beredskap.
I prosjektet skal en studere beredskapsledelse i store krisesituasjoner.

Samvirke

– Vi vil spesielt se på hvordan samvirket fungerer mellom de mange offentlige, private og frivillige organisasjonene som deltar ved store hendelser, sier prosjektleder professor Odd Jarl Borch ved Nordområdesenteret, Handelshøgskolen Nord.
Samarbeid over landegrensene vil være sentralt i arbeidet. Forskerne vil øke den faglige forståelsen for organisasjon- og ledelsesutfordringer ved store redningsaksjoner og kompetansebehov knyttet til samvirkeledelse. Målet er også at det skal produseres lærebøker og prøves ut ulike treningsopplegg underveis, blant annet ved bruk av den nye beredskapsledelsessimulatoren ved Nord universitet.
Prosjektet har fått navnet «Marec -Interorganizational coordination of mass rescue». Det er en spin-off fra Marpart-prosjektene ved Nordområdesenteret, finansiert av Utenriksdepartementets Arktis 2030-program og Nordland fylkeskommune, der en særlig har sett på den maritime beredskapen i nordområdene.
Les mer om saken hos Bodø Nu

Powered by Labrador CMS