Innenriks

Helse Nord ønsker to akuttsykehus på Helgeland

Publisert Sist oppdatert

Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF foreslår en modell med to akuttsykehus for Helgelands befolkning. Ett i Sandnesjøen og omegn og ett i Mo i Rana, skriver Helse Nord i en nyhetsmelding.
Her er saksdokumentene til styret i Helse Nord RHF i styresak 137-2019 Helgelandssykehuset 2025 - struktur og lokalisering
Les også: Stortinget sier nei til å utrede to fullverdige akuttsykehus på Helgeland
Tidligere: AMK-lege – forslaget er usolidarisk, uetisk, transportøkonomisk og medisinsk feil
Bakgrunn: – Helgelandssykehuset trenger et nav - sykehusdirekøtren anbefaler ett stort akuttsykehus i Mo i Rana, og ett akuttsykehus i Sandnessjøen.
Les også: – En fornuftig anbefaling fra ledelsen i sykehuset
Begge skal ha akuttberedskap i både i indremedisin og kirurgi og fødeavdeling. Det vil derfor ikke være ett stort og et lite akuttsykehus.

– For meg er behovet for sykehustjenester til en økende og stadig eldre befolkning det aller viktigste. Akutt indremedisin er det som haster mest for folk flest og det gjør at det på Helgeland er mest fornuftig med to akuttsykehus, sier administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF.

Drives som ett sykehus

Vorland understreker i sitt saksframlegg at tjenesten skal drives som ett sykehus på tvers av geografiske lokalisasjoner. Befolkningen skal møte en kunnskapsbasert praksis, og det skal være en lik tilnærming til arbeidet med kvalitet.
– Så foreslår jeg å bygge tilbudene på andre områder omkring de fagmiljøene som finnes i Mo i Rana og Sandnessjøen. Rehabilitering, øre-nese-hals, plastikk-kirurgi og urologi lokaliseres til Sandnessjøen. Ortopedi blir som nå i Mo i Rana. Dette blir fagområder som får hele Helgeland som nedslagsfelt lik ettsykehusmodellen, understreker Vorland.
Tjenestetilbudet i psykisk helse- og rus bygges opp omkring nåværende DPS-organisering med polikliniske tilbud. I konseptfasen skal en vurdere hvordan det somatiske tilbudet til pasienter innen rus og psykisk helsevern skal styrkes.

Les hele nyhetsmeldingen hos Helse Nord

Powered by Labrador CMS