Innenriks

LUNDAMO, Norge: Tre Bell 412SP i aksjon.

Den militære helikopterberedskapen i Nord-Norge raseres

Jeg mener at 339 skvadronen på Bardufoss har tilstrekkelig med ressurser til å bidra med et flerbrukshelikopter i Kirkenes.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Geir Brandsegg i et innlegg i iFinnmark.

Uten oppdrag vil det operative miljøet på Bardufoss gradvis forvitre, og Nord-Norge vil etter hvert stå helt uten militær helikopterberedskap.

Et oppdrag i Kirkenes i samarbeid mellom Forsvaret og nødetatene vil styrke operativ evne, og samtidig sikre beredskapen i regionen.

I den nye langtidsplanen for 2020-2028 står det nå ingenting om at det skal være Bell 412 helikoptre stasjonert på Bardufoss. 339 skvadronens avdeling på Bardufoss frykter at det i praksis betyr at samtlige Bell 412 flyttes til Rygge.

Fra 2018 har Forsvaret i flere perioder bistått med ambulansehelikopter til det sivile helsevesenet i Finnmark. Årsaken til denne bistanden har vært operative problemer i ambulanseflytjenesten, og den siste tiden den pågående koronapandemien. Helikopteret har vært sammenhengende stasjonert i Kirkenes siden november 2019, og skal etter nåværende plan bli værende frem til 15. juli i år.

Helseminister Bent Høie har nylig uttalt at det skal være et sivilt ambulansehelikopter i Kirkenes fra 15. juli.

Så vidt meg bekjent finnes det ingen ledige sivile ambulansehelikopterressurser i Norge.

Forsvaret bistår samfunnet ved behov i kriser. Ved å beholde Forsvaret som operatør, unngår man å svekke den øvrige nasjonale luftambulansekapasiteten under en alvorlig pandemi.

Les hele innlegget hos iFinnmark

Powered by Labrador CMS