Innenriks

Datatilsynet om varslingen på OUS: Alvorlig - det må ryddes opp

Publisert Sist oppdatert

– Det er uheldig når ulike regelverk for personvern og datasikkerhet tolkes forskjellig internt ved OUS og på tvers av ulike helseforetak. Interne forhold må løses internt, men vi ønsker å bidra til bedre systemer og felles tolkning nasjonalt, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet til Dagens Medisin.

Dagens Medisin - bakgrunn: Massiv legeprotest mot personvernombud på OUS
Bakgrunn: For rigid taushetsplikt for helsepersonell
Thon er vel kjent med konfliktene rundt personvern og regelverk ved Oslo universitetssykehus. En konflikt som toppet seg i går da 22 profilerte leger og forskere sendte et varselbrev til ledelsen ved OUS.
Varslerne utrykte mistillit til personvernombudet ved sykehuset, som også er ansvarlig for informasjonssikkerheten ved OUS. Varselet retter også ramsalt kritikk mot ledelsen ved OUS og måten direktøren har håndtert saken på. De ansatte føler seg ikke hørt, kommer det frem i varselet.
– De interne forholdene ved OUS må ledelsen sammen med de ansattet finne en løsning på. Det er imidlertid alvorlig når det kommer påstander om at dette går på pasientsikkerheten løs. Vi har forsøkt å bidra gjennom å være med i møter og i debatten, sier Thon til Dagens Medisin.
Og han legger til:
– Det fremstår også som om det er ulike tolkninger og forståelse av de mange regelverkene det her er snakk om på tvers av helseforetakene i Norge. Når det i tillegg kommer påstander om at vi i Norge tolker regelverket annerledes enn andre land, da må det gjøres noe. Det kan vi ikke leve med over tid. Vi i Datatilsynet ønsker å være en del av løsningen, sier Thon.
En saus av problemstillinger og regelverk
– I det det offentlige ordskifte knyttet til OUS og debatten generelt sauses likt og ulikt sammen. Vi har forsøkt å sortere litt i hva dette handler om. Det er mye om interne forhold, og en blanding av lokale og nasjonale problemstillinger. Personvern er en del av bildet, sier Thon.
Han påpeker at det blant annet også handler om informasjonssikkerhet, pasientsikkerhet, taushetsplikt, tilgang på tvers, skylagring, forskning og publisering, anskaffelser og etablering av registre.
Les mer om saken hos Dagens Medisin

Powered by Labrador CMS