Innenriks

Blålysdebatt ved Nordlandssykehuset

Publisert Sist oppdatert

Kommunikasjonssjefen i Nordlandssykehuset mener Bladet Vesterålen har lagt opp til en svært usaklig og udemokratisk debatt i lederartikkelen som sist uke kritiserte prosessen som førte fram mot styrets vedtak av ny ambulanseplan, skriver Bladet Vesterålen på lederplass.

Bakgrunnen er blant annet at lederartikkelen karakteriserte handteringen av ambulansesaken som en «rystende kombinasjon av inkompetanse og arroganse».
I lederartikkelen ble styreflertallet også kritisert for ikke å ha opptrådt i nødvendig grad som et selvstendig, ansvarlig styre.
Kommunikasjonssjefen viser til at man har ønsket en opplyst og saklig debatt velkommen, blant annet gjennom å åpne for høringsuttalelser og arrangere informasjonsmøter. Det å arrangere en høring bærer i større grad preg av en demokratisk selvfølgelighet og nødvendighet enn et generøst håndslag til partene i saka. Det skulle da bare mangle.
Men en høring er lite verd når foretaket til tross for kritiske, saklige høringsuttalelser som blant annet utfordrer planforslagets framstillinger av grunnleggende fakta, ikke beveger seg en tomme. Det kan gi grunn til å stille spørsmål ved den reelle verdien av en høring.
På samme måte må et styre som i så liten grad tar innvendinger opp til diskusjon, tåle spørsmål om det driver reell behandling av ei stor, tung og komplisert sak.
Bladet Vesterålen har tatt til etterretning at ambulansesjefen har justert antall samtidighetskonflikter kraftig opp, fra 135 til 231.
Det er alltid mulig å bedrive flisespikkeri, og det framstår slik når kommunikasjonssjefen trekker fram at analysene var korrekt ut fra forutsetningene. Men forutsetningene var åpenbart feil, siden tallene er blitt justert.
Nordlandssykehuset skal ha honnør for sin uttalte vilje til å bygge kompetanse i de prehospitale tjenestene. Men man bør også forholde seg til en enkel tanke om at spisskompetanse tjener til liten nytte dersom den ikke er tilgjengelig når det haster.
Les hele lederen hos Bladet Vesterålen

Powered by Labrador CMS