Innenriks

Ambulansebiler kjørte nesten 700.000 oppdrag i fjor

Publisert Sist oppdatert

I 2016 brukte helseforetakene til sammen 6 milliarder kroner på ambulansetjenester. Det er store forskjeller mellom landsdelene, både i kostnader og bruk av tjenestene, melder SSB.

Totalt gjennomførte ambulansebiler nesten 700 000 oppdrag i 2016.
For landet sett under ett er ett av tre oppdrag akuttoppdrag. Andelen var størst i Helseregion Sør-Øst med 37 prosent og minst i Helse Nord med 26 prosent.
Totalt kjørte ambulansebilene 3,3 millioner mil i 2016. I Helse Nord kjøres det i gjennomsnitt i underkant av 7 mil per oppdrag, mens tilsvarende tall for Helse Sør-Øst er litt over 4 mil.
Ambulansetjenesten er en viktig del av spesialisthelsetjenesten i Norge. Tjenesten foregår både med bil, båt, fly og helikopter. I Norge bor mange langt fra sykehus, og godt fungerende ambulansetjenester er en forutsetning for at befolkningen skal få forsvarlige helsetjenester uavhengig av bosted.

4 prosent av kostnadene

I 2016 brukte helseforetakene (HF) til sammen 6 milliarder kroner på ambulansetjenester. Dette utgjør 4 prosent av de totale driftskostnadene i spesialisthelsetjenesten.

Brukes mest i Nord

Helseforetak driver dels ambulansetjenester selv og dels kjøper de tjenester fra private aktører, som Røde Kors og Norsk Folkehjelp.
For landet sett under ett tilsvarer kostnadene til ambulansetjeneste om lag 1 150 kroner per innbygger. Her er det imidlertid store forskjeller mellom landets fire helseregioner. Spredt bosetningsmønster, lange reiseavstander og klimatiske forhold kan bidra til variasjonen.
Les mer om saken hos SSB

Powered by Labrador CMS