Fagstoff

Svikt i undersøkelse av hodesmerter hos fastlege og på legevakt

Publisert Sist oppdatert

En pasient kom til fastlegen etter å ha skadet hodet på ferie og senere hatt store hodesmerter, fikk diagnose bihulebetennelse og ble sendt hjem. Smertene økte kraftig og pasienten kom til legevakt. En turnuslege på legevakten oppfattet at pasienten hadde øregangsbetennelse og sendte ham hjem. To dager senere ble det på sykehus avdekket blødning i hodet, skriver Statens helsetilsyn i konklusjonen til en tilsynssak.

Statens helsetilsyn har to beskrivelser av samme sak. Fastlegen får advarsel, turnuslegen på legevakt fikk ikke advarsel.
Oppsummert i saken mot turnuslegen: Turnuslegen stilte ikke nødvendige spørsmål, og undersøkte ikke nakke, hodeskalle, øyne, kjeveledd og bevissthetsnivå.
Diagnosen bygget derfor ikke på et godt nok informasjonsgrunnlag og førte til at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp.
Statens helsetilsyn la vekt på at svikten var en enkeltstående hendelse og at turnuslegen hadde svært liten yrkeserfaring.
Det ble ikke gitt advarsel.
Pasienten kom så til fastlegen etter å ha vært hos fastlegens kollega og på legevakten og blitt sendt hjem. Smertene hadde siden økt.
Samboeren fortalte at pasienten hadde forandret seg, var slapp, ikke husket så godt lenger, ikke interesserte seg for å lese avis og se nyheter og var «rar», og at det måtte være noe alvorlig galt.
Legen holdt fast ved kollegaens oppfatning av at problemet satt i øret, ga medisin for det, henviste til CT-undersøkelse med ventetid, og sendte pasienten hjem.
To dager senere ble det på sykehus avdekket blødning i hodet.
Statens helsetilsyn la vekt på at pasienten oppsøkte tredje lege på to døgn. Legen baserte sin oppfatning på to dager gammel sykehistorie og undersøkelse og gjorde selv bare en kort undersøkelse av pasienten.
Det å ikke lytte til pårørendes sterke bekymringer kan føre til feil resultat, være en fare for sikkerheten i helsetjenesten og gi stor belastning for pasienten.
Legen førte heller ikke pasientjournalen slik at det var sikkert hva som var gjort med pasienten.
Fastlegen fikk advarsel for brudd på helsepersonellovens bestemmelser om faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp og om pasientjournal.
Les hele konklusjonen til fastlegen hos Statens helsetilsyn her
Les hele konklusjonen til turnuslegen hos Statens helsetilsyn her

Powered by Labrador CMS