Fagstoff

Pasient med symptomer på hjerneslag ikke innlagt i sykehus – advarsel til legevaktlege

Publisert Sist oppdatert

En pasient fikk talevansker og stokket om ord. Dagen etter var den ene siden av munnen skjev, det kom sikkel og problemer med å svelge, og pasienten ringte AMK, ifølge helsetilsynet.
Pasienten var også øm i det ene øyet og var usikker på om dette skyldtes allergi. Operatøren på legevakten vurderte hastegraden (triagerte) og ga grønn kode.
Vakthavende lege ved legevakten ringte pasienten tilbake etter en time og konkluderte med at pasienten kunne vente noen dager og komme tilbake hvis situasjonen forverret seg. Pasienten opplevde egen tale i samtalen med legen som snøvlete.
Ved senere henvendelse til legevakten ble pasienten umiddelbart sendt til sykehus og hadde ved innkomst høyt blodtrykk og lammelse i den ene halvdelen av ansiktet. Ved bruk av MR ble det avdekket et fersk infarkt.
Etter Statens helsetilsyns oppfatning var en time før lege ringte tilbake til pasienten altfor lang tid, med de opplysningene pasienten ga.
Legen skulle stilt pasienten relevante spørsmål, oppfattet symptomer på hjerneslag og lagt pasienten inn i sykehus med gul respons (haster).
Risiko for og symptomer på hjerneslag er grunnleggende kunnskap for en lege.
Legens manglende utspørring av pasienten og påfølgende råd om videre kontakt med lege var faglig uforsvarlig, og legen ble gitt en advarsel etter helsepersonelloven § 56.
Les hele saken hos helsetilsynet

Powered by Labrador CMS