Fagstoff

Over 2000 har fått nesesprayen som skal hindre dødelige overdoser

Publisert Sist oppdatert

Sekunder kan utgjøre forskjellen mellom liv og død ved en overdose. Med nalokson i nesesprayform er det blitt enklere å redde liv, skriver forskning.no på vegne av Universitetet i Oslo.

Hvert år dør rundt 260 personer av en overdose i Norge. Slike dødsfall kan forebygges, blant annet med motgiften nalokson. Det skjer som regel ved at ambulansepersonale setter en sprøyte på pasienten.
Men ambulanser kan ha lang utrykningstid. Ved en overdose kan sekunder eller minutter utgjøre forskjellen mellom liv og død.
– En nesespray med motgiften gjør det lettere å hjelpe hverandre, sier forsker Desiree Madah-Amiri.
Halvparten av alle overdoser skjer nemlig i situasjoner der andre er tilstede. En motgift som er enkel å bruke, vil derfor gjøre det lettere for venner og pårørende å hjelpe ved en overdose.
Madah-Amiri jobber ved SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning på Universitetet i Oslo og har lært opp brukere og ansatte i lavterskeltiltak til å bruke nesesprayen.
– Målet med prosjektet har vært å redusere antall overdosedødsfall gjennom kameratredning og å styrke ferdighetene i overdoseforebygging blant brukere og pårørende, sier hun.
– Ved å bruke nalokson i nesesprayform flytter vi første dose med motgift fra ambulansetjenesten, til førstemann som oppdager overdosen. Slik kan vi redde liv.

Overdose fører til oksygenmangel

De fleste av overdosedødsfallene skyldes bruk av opioidet heroin. Opioider er stoffer med beroligende og smertestillende effekt. Andre eksempler er reseptbelagte medisiner som oksykodin og morfin.
Ved en overdose binder opioidene seg til reseptorene i hjernen som kontrollerer pustesignaler. Stoffene lammer og hindrer pustesenteret i hjernen. Hjernen er det organet i kroppen som trenger mest oksygen, og pustestans fører til mangel på oksygen til hjernen.
Nalokson virker raskt og reverserer effekten av en overdose. Stoffet blir derfor ofte brukt som motgift mot opioidoverdoser.
– Rask tilgang på nalokson er viktig for å avverge at personen dør av oksygenmangel, forteller Madah-Amiri.

Studie i Oslo og Bergen

Madah-Amiri har gjennomført og studert utdeling av nesesprayen til brukere, pårørende og ansatte i Oslo og Bergen. Dette er de to byene i Norge med flest overdosedødsfall. Forskeren har selv vært med på å trene opp ansatte til å dele ut og bruke nalokson nesespray.
– Opplæringen av de ansatte bidro til å øke kunnskapen om overdoser og gi en bedre forståelse av nytten av nalokson som førstehjelpverktøy i hendene på brukerne, sier hun.
Over 2000 nesesprayer er delt ut til brukere og personer som er i risikosonen for å oppleve en overdose. Og antall tilbakemeldinger om personer som ble reddet er mange:
– Vi hadde 265 rapporter om personer som ble reddet, noe som viser oss at den blir brukt i en overdosesituasjon, sier Madah-Amiri.
Naloksonprosjektet er en del av Helsedirektoratets strategi på overdoseforebygging. Opplæringen i bruk av nesespray startet ved lavterskeltiltak i Oslo og Bergen i 2014 og er nå utvidet til flere kommuner. Sprayen er også gjort tilgjengelig for pasienter som skrives ut fra sykehus etter avrusing.
Les mer om saken hos Forskning.no

Powered by Labrador CMS