Fagstoff

Nye STEMI-retningslinjer går på tvers av norsk studie

Publisert Sist oppdatert

Internasjonal ekspertgruppe anbefaler medikamentavgivende stenter fremfor metallstenter, stikk i strid med den norske NorStent-studien, skriver Dagens Medisin.
I over to år har 19 eksperter fra ulike europeiske land samarbeidet om nye STEMI-retningslinjer, som OUS-overlege Sigrun Halvorsen presenterte under årets European Society og Cardiology-konferansen i Barcelona.
Retningslinjene inneholder 159 anbefalinger. En av dem, en såkalt sterkt anbefaling i kategori 1a, dreier seg om valg av stent når man skal blokke ut trange kransarterier til hjertet.

– Vi anbefaler at man skal bruke medikamentavgivende stent i stedet for metallstent. NorStent-studien, som ble lagt frem i fjor, viste ingen forskjeller mellom disse to i forekomst av død eller hjerteinfarkt i oppfølgingsperioden, men likevel anbefaler vi nå klart at vi skal bruke medikament-stenter. Årsaken er at mange studier, også norske NorStent, viser betydelig lavere forekomst av stent-tromboser og mindre behov for ny revaskularisering ved bruk av medikament-stenter, sier Sigrun Halvorsen.

– Overrasket
NTNU-professor Kaare Harald Bønaa, som ledet NorStent-studien, er overrasket over at studien tas til inntekt for den forsterkede anbefalingen.

– NorStent-studien viser at på harde endepunkt som død og nytt hjerteinfarkt er det absolutt ingen forskjell mellom medikamentavgivende og vanlige metallstenter. Som forventet var det en liten forskjell i andel pasienter som hadde behov for ny revaskularisering, men forskjellen var mindre enn forventet. Oppsummert så kan man si at 96 prosent av pasientene fikk samme resultat uavhengig av om man fikk medikament- eller metallstent, sier Bønaa.

Han viser til at det ikke var statistisk signifikante forskjeller i forekomst av stent-trombose mellom pasientgruppene.

– Vi så en litt lavere tendens til stent-trombose i medikament-gruppen, men forskjellen på 0,4 prosent var ikke statistisk signifikant, sier professoren.

– Mindre blødningsrisiko
Han mener flere pasienter med fordel kan behandles med de tradisjonelle stentene.

Les mer om saken hos Dagens Medisin

Powered by Labrador CMS