Fagstoff

Nye norske retningslinjer for AHLR for voksne

Publisert Sist oppdatert

Anbefaler ikke lenger basal HLR i tre minutter før defibrillering, og anbefaler nå at medikamenter gis etter fire minutter.

Les også: De europeiske retningslinjene ble lansert i oktober 2015
Mer:Her er nye retningslinjer for barn
Skandinavisk akuttmedisin åpnet i dag med presentasjon av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) sine nye anbefalinger ved hjertestans for voksne, fra leder Trond Nordseth.

  • En periode med HLR før første defibrillering ved langs responstid/dårlig HLR før ankomst anbefales ikke lenger. HLR bør startes straks og fortsette mens defibrillatoren kobles opp.
  • Ved initial ventrikkelflimmer – eller pulsløs ventrikkeltakykardi (VF/VT) anbefales det at medikamenter først administreres etter fire minutter AHLR, dvs etter to (eller fire) mislykkkede sjokk.
  • 100-120 kompresjoner i minuttet.

Endotrakeal intubasjon under AHLR anbefales kun utført av personell med anestesikompetanse, i praksis anestesipersonell. Unntak kan gjelde tjenester der annet helsepersonell har mottatt opplæring.
Mekaniske bryskompresjoner anses like bra som kvalitetsmessig gode manuelle bryskompresjoner og anbefales spesielt ved transport under pågående brystkompresjoner og når kompresjoner må gis under medisinske prosedyrer (for eksempel PCI for å unngå unødig bestråling av personellet).
Det vil ikke gjelde så veldig mange pasienter prehospitalt at de trenger transport under pågående HLR, men kan være aktuelt om man har ustabile pasienter.
Post-ROSC behandling: NRR anbefaler at oppstart av terapeutisk hypotermi vurderes hos voksne pasienter med oppnådd egensirkulasjon etter gjenoppliving dersom intensivbehandling ellers er indisert. Valgt måltemperatur for en slik behandling bør ligge i området 32-36 grader celsius. Nye studier har vist at de som holdes på 36 grader har like høy overlevelse som de med 32 grader.
Prehospital oppstart av terapeutisk hypotermibehandling anbefales ikke.
NRR har publiserert retningslinjene for AHLR for voksne her

Powered by Labrador CMS