Fagstoff

Injeksjonsbehandling av posttraumatisk stresslidelse?

Publisert Sist oppdatert

En injeksjon som blokkerer ganglion stellatum kan lindre symptomene på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) ifølge en enkeltblindet, randomisert, kontrollert studie. Det skriver NHI.
Forskning tyder på at ekstreme traumer kan stimulere det sympatiske nervesystemet. Ganglion stellatum, en samling nerver lokalisert ved basis av nakken, er en del av dette nervesystemet og beskrives som en slags "vektstasjon" for "fight or flight" reaksjonen.
Blokkeringen av ganglion stellatum innebærer injeksjon av et korttidsvirkende lokalanestetikum i og rundt ganglionet som midlertidig blokkerer dets funksjon. Prosedyren er rask å utføre, tar bare 5 minutter, men må utføres av spesialister som har erfaring med prosedyren.
Studien bestod av 113 aktive militærpersonell, 100 menn og 13 kvinner, gjennomsnittsalder 37 år1. Deltakerne var diagnostisert med PTSD og skulle ha vært stabile på psykotropiske medisiner over en periode på minst 3 måneder.
Pasientene fikk to injeksjoner med to ukers mellomrom, begge satt på høyre side i nakken. Det ble injisert 7-10 ml ropivakain 0.5 prosent i og rundt ganglionet ved nivå av fremre tuberkel av C6. Kontrollgruppen fikk sham-injeksjoner med saltvann. Pasientene ble fulgt i 8 uker.
En bedring på 10 poeng eller mer på det validerte spørreskjemaet Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5) ble brukt som markør for en klinisk viktig forskjell.
Resultatene viste en forbedring på 12.6 poeng i intervensjonsgruppen mot 6.1 i kontrollgruppen. En statistisk signifikant effekt og et resultat over det som på forhånd var definert som klinisk signifikant. Effekten var størst for de med alvorligere PTSD-symptomer.
Les mer om saken hos NHI

Powered by Labrador CMS