Fagstoff

Hjertestans og HLR før covid-19.

Hjerte- og lungeredning (HLR) under covid-19

Anbefalingen er skrevet av fagrådet i Sammen redder vi liv.

Publisert Sist oppdatert

Hjerte- og lunge-redning (HLR) regnes som en såkalt aerosoldannende behandling, skriver Helsedirektoratet.

Det betyr at alle som rykker ut bør bruke utstyr som beskytter mot dråpesmitte dersom man mistenker covid-19 smitte.

Det innbefatter smittefrakk, hansker, visir/briller, heldekkende hette og åndedrettsvern (P3-maske).

Utrykning med akutthjelpere ved mistenkt hjertestans er aldri til erstatning for utrykning med ambulanse, men er mange steder et viktig supplement.

Akutthjelpere må få melding om 113-sentralens vurdering av smittestatus før de ankommer pasienten.

Fagrådet oppfordrer kommuner og organisasjoner som organiserer akutthjelpere til å vurdere om akutthjelpere skal utstyres med nødvendig smittevernutstyr og få opplæring i bruk av slikt utstyr slik at akutthjelpere kan brukes som en helseressurs også under koronaepidemien.

HLR og publikum

Fagrådet anbefaler at lekfolk som utfører HLR ved hjertestans skal gjøre dette i henhold til egen opplæring eller den veiledningen som gis av 113-operatør.

Dersom innringer ikke kan eller ikke vil utføre munn-til-munn, er det likevel god behandling med effektive brystkompresjoner og tidlig bruk av hjertestarter der det er tilgjengelig.

113-sentralens rolle

Ved alle henvendelser om pasienter vil 113-personellet forsøke å avklare risiko for smitte. Voksne pasienter bør klassifiseres som høy eller lav risiko.

Informasjon om vurdert smittestatus må gis til utrykkende personell (inkl. akutthjelpere) så tidlig som mulig.

Ved hjertestans på barn (inntil puberteten) mener fagrådet at grunnlaget for å kunne si noe om smittestatus er mindre, da barn ofte kan ha ingen eller lite symptomer på smitte.

Videre er gevinsten ved å gjennomføre munn-til-munn hos barn betydelig større enn hos voksne. Fagrådet vurderer at gevinsten ved vellykket gjenoppliving av barn langt overstiger den negative effekten av eventuelt å overføre smitte til hjelpere.

Les hele anbefalingen hos Helsedirektoratet

Powered by Labrador CMS