Fagstoff

Ekspertgruppe advarer mot å gi oksygen til flertallet av pasienter

Publisert Sist oppdatert

Å gi oksygen til akutt syke pasienter som får behandling på sykehus eller i ambulanse er ofte unødvendig. Ny forskning viser at oksygenbehandling tvert imot kan være skadelig og øke risikoen for å dø. En internasjonal ekspertgruppe i det ansette tidsskriftet BMJ har nå laget nye retningslinjer, melder Vårdfokus.

Les også hos British Medical Journal (BMJ): Oxygen therapy for acutely ill medical patients: a clinical practice guideline
I april i år publiserte the Lancet en systematisk litteraturoversikt som viste at risikoen for død øker hos pasienter som har normalt oksygennivå - om de behandles med oksygen.
Derfor bør man være betydelig mer restriktiv med å gi oksygen sammenlignet med hvordan man gjør det i helsetjenesten per i dag, ifølge forfatterne.
Med litteraturoversikten som grunnlag presenterer nå en internasjonal ekspertgruppe i rammen for "The BMJ's Rapid recommendations initiative" nye retningslinjer for når oksygenbehandling bør gis og ikke.
Oksygenmetningen, saturasjonen i blodet er normalt mellom 96 og 98 prosent. Men i helsetjenesten er det vanlig at pasienter kommer opp mot 100 prosent saturasjon ved hjelp av oksygen.

  • Ifølge BMJs ekspertpanel bør oksygenbehandlingen avbrytes når saturasjonen er 96 prosent eller høyere hos akutt syke pasienter.
  • For pasienter som fått hjerteinfarkt eller hjerneslag foreslås det at oksygenbehandlingen ikke påbegynnes om metningen er på mellom 90 og 92 prosent.
  • Om saturasjonen er 93 prosent eller høyere er deres anbefaling enda sterkere mot å ikke gi oksygen.

For flere andre sykdommer, eksempelvis infeksjoner, finnes det fremdeles ikke tilstrekkelig med evidens for å si når oksygenbehandling bør påbegynnes eller ikke.
Men ifølge ekspertene virker målet om å nå 90-94 prosents saturasjon rimelig for flertallet av pasienter. Det er tilstrekkelig lavt for at pasienten ikke skal få skader.
Anbefalingene gjelder for de aller fleste pasientgrupper, men gjelder ikke enklere kirurgi, nyfødte barn og en del uvanlige sykdommer.
Tidligere har Vårdfokus rapportert om svensk forskning på oksygenbehandling i forbindelse med hjerteinfarkt. Blant annet at oksygen ikke gir effekt ved hjerteinfarkt om pasienten har normalt oksygennivå.
Les mer om saken hos Vårdfokus

Powered by Labrador CMS